Chiny: zagrożenie torturami

Według informacji otrzymanej z nowojorskiej pozarządowej organizacji ds. Praw Człowieka w Chinach, Mao Hengfeng została zwolniona z pracy w fabryce mydła w Szanghaju w roku 1988, po tym jak zaszła w ciążę, miała już bowiem córkę. Jako że odmówiła dokonania aborcji, została zatrzymana w szpitalu psychiatrycznym, gdzie wstrzyknięto jej niewiadomy środek. Mimo to, udało jej się donosić ciążę i urodzić córkę.
Po tych wydarzeniach Mao odwołała się od zwolnienia powołując się na Chińskie Prawo Pracy, i decyzją sądu kazano jej powrócić na miejsce pracy. Jednakże fabryka, w której pracowała zakwestionowała wyrok i odwołała się do sądu wyższej instancji. W tym czasie Mao była w trzeciej z kolei ciąży; podobno sędzia powiedział jej, że gdyby przerwała ciążę zapadłby korzystny wyrok.
Mao usunęła ciążę nie z własnej woli, jednakże wyrok sądu był dla niej niekorzystny, jak się wydaje ze względu na początkowe pogwałcenie polityki planowania rodziny. Po tym wydarzeniu Mao wielokrotnie uciekała się do oficjalnych procedur, aby zaprotestować przeciw zwolnieniu i złemu traktowaniu, jakie spotkało ją z rąk policji. Niejednokrotnie była zatrzymywana w związku z tą działalnością, umieszczano ją w zakładach psychiatrycznych gdzie wbrew własnej woli była poddawana terapii szokowej. Jej córki, obie poniżej 18. roku życia, były – według doniesień – zatrzymywane przez policję i wypytywane o osoby biorące udział w proteście.
Mao została zesłana do obozu pracy w kwietniu 2004 roku, skazana na karę 18 miesięcy reedukacji poprzez pracę (kara nałożona bez wcześniejszego procesu), za swój upór w wysyłaniu petycji- protestów do władz. W obozie pracy była podobno związywana i wieszana na suficie oraz dotkliwie bita. Istnieje ryzyko dalszych nadużyć.
TŁO WYDARZEŃ
Amnesty International otrzymuje liczne świadectwa tortur i złego traktowania w najróżniejszych instytucjach państwowych w Chińskiej Republice Ludowej, miedzy innymi na komisariatach, w więzieniach czy obozach pracy. Powszechne są tortury, w tym kopanie, bicie, stosowanie wstrząsów elektrycznych, zawieszanie za ramiona, związywanie (skuwanie) w bolesnych pozycjach, pozbawianie jedzenia lub wody.
Tortury i maltretowanie to najprawdopodobniej rezultat chińskiej polityki planowania rodziny; należy wspomnieć o przymusowej aborcji czy sterylizacji.
Lokalna kontrola urodzeń wciąż stanowi ważną część tej polityki, co podtrzymywane jest (ciężkich) poprzez system kar i nagród.
Kobiety, które zaszły w ciążę bez pozwolenia mogą być karane wysokimi grzywnami, ryzykują także utratę swej pracy. Aby wywrzeć nacisk, wielu funkcjonariuszy ucieka się do przemocy.
We wrześniu 2002 roku zostało wprowadzone nowe Prawo Planowania Rodziny i Populacji, będące próbą ujednolicenia polityki planowania rodziny w całym państwie, a także zabezpieczenia praw obywatelskich. Jednakże wciąż pojawiają się wiadomości o przymusowej aborcji i sterylizacji i wydaje się, że niewielu funkcjonariuszy karze za takie nadużycia.
Zalecane działania: Prosimy wysyłać listy w jak najkrótszym czasie, po angielsku lub we własnym języku:

  • wyrażając zaniepokojenie bezpieczeństwem Mao Hengfeng, która według dostępnych informacji – była torturowana w obozie reedukacji poprzez pracę w Szanghaju;
  • nalegając na natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie Majo Hengfeng i na zezwolenie jej na dalszą działalność w obronie swej sprawy;
  • apelując o rozpoczęcie śledztwa i ukaranie odpowiedzialnych za torturowanie Majo Hengfeng, a także tych, którzy niepokoili jej córki;
  • wzywając władze do zniesienia -reedukacji przez pracę-  która umożliwia zatrzymywanie bez formalnego oskarżenia i procesu.

LISTY PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES:
1. Minister of Justice of the People’s Republic of China
ZHANG Fusen Buzhang
Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu
Beijing 100020
Chińska Republika Ludowa
Fax: 10-64729863
Zwrot Grzecznościowy: Your Excellency/ Szanowny Panie Ministrze:
2. Director of the Shanghai Bureau of Justice
MIAO Xiaobao Juzhang
Shanghaishi Sifaju
225 Wuxinglu,
Shanghaishi 200030
Chińska Republika Ludowa
Fax: 21 64743029
Zwrot grzecznościowy: Dear Director/ Szanowny Dyrektorze
3. Director of the Shanghai Bureau of Public Security
WU Zhiming Juzhang
Gong’anju
185 Fuzhoulu,
Shanghaishi 200002
Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Dear Director
PROSIMY O WYSYŁANIE KOPII NA ADRES:
Ambasador Yuan Guisen
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
Ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów. Po wysyłaniu apeli po 17.11.2004 należy najpierw skonsultować się z Amnesty International.