Chodź pogadać o uchodźstwie

Spotkanie odbędzie się w formie debaty World Café, tzn. stolików tematycznych, przy których uczestnicy i uczestniczki będą mogli rozmawiać o wybranych aspektach uchodźstwa i migracji. Do dyspozycji będą 4 stoliki tematyczne, przy których będzie można usiąść i podyskutować o wybranym aspekcie uchodźstwa:

  • Integracji/Dezintegracji
  • Unii Europejskiej
  • Kobietach – migrantkach i uchodźczyniach
  • Kulturze i religii

Przewidujemy również dodatkowy stolik, którego temat przewodni wskażą uczestniczki i uczestnicy.
Przy każdym ze stolików będą siedzieli moderatorzy/ki, zaproszeni aktywiści/ki oraz przedstawiciele/ki organizacji działających w obszarze uchodźstwa i migracji.
W spotkaniu udział potwierdzili: Aleksandra Pulchny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Anna Chmielewska z Fundacji Ocalenie, Aleksandra Górecka – koordynatorka kampanii “S.O.S. Europo!” Amnesty International, Adam Traczyk z Global.lab, Myroslava Keryk – prezeska Fundacji Nasz Wybór, Adam Krzemiński – dziennikarz Tygodnika Polityka, Agnieszka Kościańska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Maria Pamuła z UNHCR Polska oraz Samer Masri – prezes Fundacji Wolna Syria.
Debata jest otwarta dla wszystkich chętnych! ZAPRASZAMY!
Szczegółowe informacje o spotkaniu na stronie wydarzenia Warszawskiego Zespołu Edukacji Amnesty International.
Spotkanie jest finalnym działaniem w projekcie “Uchodźcy w Europie. Debata”, realizowanym w ramach kampanii “S.O.S Europo!” Amnesty International.