Chorwacja: Gotovina stanie przed Trybunałem w Hadze

EUR 64/006/2005
Ante Gotovina, który został wczoraj aresztowany w Hiszpanii, jest oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii (Trybunał) w Hadze na podstawie siedmiu zarzutów prześladowań, morderstwa – wliczając zamordowanie przynajmniej 150 chorwackich Serbów przez rozstrzelanie, spalenie czy napad z nożem – plądrowanie własności, zniszczenie miast i wsi, deportację oraz wymuszone przesiedlenia oraz inne niehumanitarne czyny. Te przestępstwa zostały przypuszczalnie popełnione w 1995 roku podczas operacji -Burza-, kiedy to wojsko chorwackie odbiło obszary de facto pod kontrolą chorwackich Serbów. Ante Gotovina zaczął się ukrywać w czerwcu 2001 roku, przypuszczalnie po tym jak władze chorwackie poinformowały go o przypieczętowaniu oskarżenia przeciwko niemu.
-Mając Ante Gotovinę w areszcie, władze chorwackie muszą teraz zająć się, w postępowaniach prawnych przed sądami krajowymi, przypadkami bezkarności dotyczącymi wszystkich przestępstw rzekomo popełnionych przez członków Armii Chorwackiej oraz sił policyjnych,- stwierdził Omer Fisher, badacz Amnesty International ds. Chorwacji.
-Zadanie stawienia czoła bezkarności za zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości nie powinno być pozostawione tylko Trybunałowi.-
Do chwili obecnej, wysiłki chorwackiego systemu sądowego, aby doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości sprawców zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości dokonanych na chorwackich Serbach były w dużej mierze niewystarczające. Postępowania prawne przed sądami krajowymi doprowadziły jedynie do kilku przypadków wyroków skazujących, podczas gdy bezkarność  nadal pozostaje powszechna.
W roku 2004, formalnie przyznano Chorwacji status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Niepowodzenie władz chorwackich w pełnej współpracy z Trybunałem, wliczając w to proces aresztowania oraz przekazania Ante Gotoviny Trybunałowi, opóźniło zapoczątkowanie negocjacji akcesyjnych do UE. Kraje członkowskie UE zdecydowały się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Chorwacją dopiero 3 października 2005, po tym jak Prokurator Trybunału stwierdził, że -obecnie, od kilku tygodni- Chorwacja w pełni współpracuje z Trybunałem.
Tłumaczenie Arkadiusz Głowacki