Czad musi zaaresztować prezydenta Omara al-Bashira

-Czad nie powinien chronić prezydenta al-Bashira przed wymiarem sprawiedliwości międzynarodowej,- powiedział Christopher Hall, radca prawny z Amnesty International. -Jego wizyta w Czadzie jest okazją do wykorzystania nakazu aresztowania i wysłania sygnału, że sprawiedliwość zwyciężyła.-
Nakaz aresztowania prezydenta Omara al-Bashira został wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Jeśli Czad nie dostosuje się do nakazu, złamie tym samym swoje zobowiązania wynikające ze Statutu Rzymskiego, który ratyfikował w listopadzie 2006.
Prezydent al-Bashir przybył do Czadu na spotkanie liderów i głów państw w ramach Społeczności Państw Sahel-Saharan (CEN-SAD), które rozpocznie się w czwartek 22 lipca 2010. Amnesty International wzywa wszystkich członków międzynarodwej społeczności do zapewnienia pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wobec prawa międzynarodwego popełnione w Sudanie.
/Koniec