Czas zakończyć bezkarność milicji na Ukrainie

Już 22.02 między 10:00 a 19:00 zapraszamy do PAŃSTWOMIASTO w Warszawie (Andersa 29) na Maraton Pisania Listów w obronie pokojowych demonstrantów na Ukrainie. Podczas naszej akcji każdy będzie mógł zaprotestować przeciwko przemocy milicji i łamaniu podstawowych praw człowieka na Ukrainie. Zachęcamy do napisania listu, który będzie sprzeciwem wobec arogancji ukraińskich władz, i podpisania petycji do Prezydenta Janukowycza.
W pokojowych protestach w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy przez 2 miesiące brały udział setki tysięcy osób. W ich trakcie dochodziło do brutalnych prób rozproszenia protestujących osób przez milicję. Przez ten czas podziwialiśmy upór, determinację i przywiązanie demonstrantów do pokojowych wysiłków na rzecz dialogu władz z obywatelami.
16 stycznia ukraiński parlament przyjął z pogwałceniem wszelkich standardów drakońskie prawa ograniczające wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się. Przepisy te weszły w życie o północy 22 stycznia. Jednocześnie milicja zyskała zgodę na użycie nieproporcjonalnych środków przymusu bezpośredniego – w tym używania armatek wodnych podczas mrozów i ostrej amunicji. Od uchwalenia tych praw między demonstrantami a oddziałami milicji stale rosło napięcie, które doprowadziło do eskalacji przemocy.
Kolejna jej fala nastąpiła 18.02 po zablokowaniu w Parlamencie propozycji zmiany ukraińskiej ustawy zasadniczej. Oddziały Berkutu przystąpiły do likwidacji EuroMajdanu i próbowały siłą zmusić demonstrantów do opuszczenia Placu Niepodległości. Na skutek działań milicji śmierć poniosło co najmniej 25 osób, w tym co najmniej 3 na skutek ran postrzałowych. Ofiary śmiertelne były zarówno wśród demonstrantów, jak i funkcjonariuszy. Chociaż w konfrontacji biorą udział obie strony, nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za sytuację ponoszą ukraińskie władze, które swoimi decyzjami zaogniły sytuację i przyzwoliły na bezkarne użycie przemocy przez milicję. Na działaniach milicji leży też obowiązek rozróżniania między pokojowymi i uzbrojonymi demonstrantami.
Dodatkowo zaniepokojenie Amnesty International rodzi obserwowana przez nas od dłuższego czasu bezkarność funkcjonariuszy ukraińskich służb, która w sytuacji obecnego konfliktu doprowadza do bestialskich zachowań także po aresztowaniach. Domagamy się natychmiastowego, skutecznego i niezawisłego dochodzenia w sprawie nieproporcjonalnego użycia siły, pobić, tortur i śmierci demonstrantów.
Zachęcamy wszystkich do napisania listu, który będzie aktem solidarności i sprzeciwu.
Wydarzenie na FB: Solidarni z Ukrainą – Maraton Pisania Listów>>