Czeczeńska działaczka na rzecz praw człowieka laureatką najbardziej prestiżowej nagrody praw człowieka

ORG 10/003/2004
Lida Josupowa od trzech lat kieruje pracą biura Memoriału, moskiewskiej organizacji praw człowieka, w Groznym. Memoriał jest jedną z niewielu organizacji działających w Czeczenii. Jej małe biuro, zatrudniające jedynie sześciu pracowników, dostarcza światu kluczowych informacji na temat naruszeń praw człowieka popełnianych w republice.

Lida zbiera świadectwa osób, które odważą się przyjść do biura w Groznym, ale również sama jeździ tam, gdzie miały miejsca morderstwa i zaginięcia. Towarzyszy ofiarom podczas składania skarg na rosyjską armię i służby bezpieczeństwa, a także udziela im pomocy prawnej w stopniu, na jaki zezwala panujący tam system sprawiedliwości.

Przewodniczący jury Nagrody Martina Ennalsa Hans Thoolen nazwał Lidę jedną z najbardziej odważnych kobiet współczesnej Europy. Oświadczył, że -istnieje zupełna zgoda co do tego, że Lida zasługuje na nagrodę za swe niestrudzone wysiłki w sytuacji wojny i skrajnego niebezpieczeństwa oraz faktu, iż będąc kobietą narażona jest na większe ryzyko-. Ponadto, biuro w Groznym musi funkcjonować niemal w pełnej izolacji, dostęp do Czeczenii dla przedstawicieli międzynarodowych organizacji pozarządowych, międzyrządowych czy niezależnych mediów jest ściśle ograniczony. W zeszłym roku biuro Memoriału było celem ataku wojsk rosyjskich, jednakże jego pracownicy nie przerwali działalności.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 7 kwietnia 2004 w Genewie. Na żywo transmitować ją będzie szwajcarska telewizja, a retransmitować TV5.

Nagroda Martina Ennalsa dla obrońców praw człowieka stanowi jedyny w swym rodzaju efekt współpracy między dziesięcioma najważniejszymi międzynarodowymi organizacjami praw człowieka. W skład jury wchodzą przedstawiciele Amnesty International, Defence for Children, German Diakonie, Human Rights Watch, Huridocs, International Alert, International Service for Human Rights, Międzynarodowego Komitetu Prawników, Międzynaordowej Federacji Praw Człowieka oraz Światowej Organizacji Przeciwko Torturom. W ubiegłych latach laureatami nagrody byli: Alirio Uribe Munoz z Kolumbii (2003); Jacqueline Moudeina z Czadu; Peace Brigades International, Immaculée Birhaheka, Demokratyczna Republika Konga; Natasa Kandic z Jugosławii; Eyad El Sarraj z Palestyny; Samuel Ruiz García z Meksyku; Clement Nwankwo z Nigerii; Asma Jahangir z Pakistanu oraz Chińczyk Harry Wu (1994).

Martin Ennals (1927-1991) odegrał znaczną rolę we współczesnym ruchu praw człowieka. Był pierwszym Sekretarzem Generalnym Amnesty International i siłą napędową wielu innych organizacji. Jego pragnieniem była większa współpraca i solidarność pomiędzy organizacjami pozarządowymi: nagroda jego imienia świadczy, że jest to możliwe.
Więcej informacji:
Martin Ennals Award