DOBRA WIADOMOŚĆ: Więzień sumienia otrzymuje leczenie

14 września Filep Karma został przewieziony z więzienia Abepura do szpitala Cikini w Dżakarcie, gdzie szukał pomocy w związku z podejrzeniem guza w jelicie grubym. W podróży towarzyszyli mu strażnik więzienny i policjant. Zaufane źródła podają, że więźnia traktowano właściwie.
17 września Filepa Karmę poddano badaniu kolonoskopii, które nie wykazało obecności guza w jelicie grubym. Lekarze zdiagnozowali u niego jednak zapalenie żołądka. Celem właściwego leczenia, pacjenta zatrzymano na kilka dni w szpitalu Cikini. 26 września Filep Karma powrócił do więzienia Abepura.
Zarówno miejscowi, jak i międzynarodowi aktywiści walczący o poszanowanie praw człowieka, od wielu miesięcy nagłaśniają przypadek Filepa Karmy. Wiele osób wsparło finansowo fundusz, jaki założono, aby umożliwić jego leczenie. Władze Papui odmówiły bowiem poniesienia kosztów transportu i opieki medycznej, łamiąc tym samym prawo krajowe i przecząc międzynarodowym standardom.
Amnesty International wyraża zadowolenie z faktu, że Filepowi Karmie zapewniono dostęp do opieki medycznej. Nie zmienia to jednak faktu, że został on pozbawiony wolności jedynie ze względu na pokojowe korzystanie ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Amnesty International nawołuje do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia oraz do uwolnienia wszystkich więźniów sumienia w Indonezji.
Ogromne podziękowania dla osób, które przesłały apele. W tej chwili nie jest konieczne podejmowanie innych działań.
Filep Karma był bohaterem wcześniejszych Pilnych Akcji oraz Maratonu Pisania Listów 2011.