Dyrektorka tureckiej sekcji Amnesty International musi zostać uwolniona

– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i oburzeni faktem, iż czołowi obrońcy i obrończynie praw człowieka, w tym dyrektorka Amnesty International Turcja, zostali zatrzymani zupełnie bez powodu – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.
– Jej aresztowanie i izolacja, jak również pozostałych obrońców praw człowieka, którzy uczestniczyli w rutynowym szkoleniu, jest groteskowym nadużyciem władzy i pokazuje niepewną sytuację, w jakiej znaleźli się aktywiści praw człowieka w kraju. Idil Eser i osoby, które wraz z nią aresztowano, muszą zostać natychmiast i bezwarunkowo uwolnieni.
– Światowi przywódcy, którzy spotykają się w Hamburgu byli dotąd wyjątkowo tolerancyjni wobec sytuacji praw człowieka w Turcji. Na spotkaniu obecny będzie prezydent Erdoğan. To dobry moment, by mówić otwarcie i wzywać do uwolnienia wszystkich uwięzionych obrońców praw człowieka.
Tło
Miejsce pobytu Idil Eser i pozostałych aresztowanych nie jest w tej chwili znane.
Idil Eser i pozostałym aresztowanym odmówiono kontaktu z prawnikiem, do czego policja ma prawo do 24 godzin, jak również odmówiono im kontaktu z rodzinami, co powinno być zapewnione natychmiast.
Policja powiedziała prawnikom, że otrzymają informacje dzisiaj o 14:30.
Wśród aresztowanych obrońców praw człowieka znajdują się: İlknur Üstün, Women’s Coalition, İdil Eser, Amnesty International, Günal Kurşun, prawnik, Human Rights Agenda Association, Nalan Erkem, prawniczka, Citizens Assembly, Nejat Taştan, Equal Rights Watch Association , Özlem Dalkıran, Citizens’ Assembly, Şeyhmuz Özbekli, prawnik, Veli Acu, Human Rights Agenda Association.
Aresztowano również dwóch zagranicznych trenerów, którzy prowadzili szkolenie – narodowości niemieckiej i szwedzkiej oraz właściciela hotelu.
Te aresztowania nastąpiły niecały miesiąc po aresztowaniu prezesa Amnesty International Turcja, Tanera Kiliça, który nadal przebywa w areszcie w oparciu o bezpodstawne zarzuty.