Działacze Amnesty International zatrzymani w Kairze

Członkowie zespołu Amnesty International zostali zabrani razem z Ahmedem Seif Al Islam, Khaledem Alim, wysłannikiem Human Rights Watch, oraz innymi osobami. Lokacja w Kairze, do której zostali zabrani jest nieznana.
-Wzywamy do natychmiastowego i bezpiecznego uwolnienia naszych kolegów i innych przetrzymywany, którzy powinni mieć prawo do monitorowania sytuacji przestrzegania praw człowieka w Egipcie. W tym decydującym dla Egiptu momencie powinni oni mieć prawo do wykonywania swoich działań bez strachu przed prześladowaniami i zatrzymaniem-, mówi Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.