Działaj z nami podczas TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ!

W ramach projektu oferujemy szkołom materiały edukacyjne, akcyjne i filmowe, plakaty i ulotki promocyjne, możliwość wsparcia przez trenera/kę edukacji globalnej oraz propozycje podjęcia konkretnych działań na rzecz praw człowieka i redukcji ubóstwa na świecie podczas Tygodniu Edukacji Globalnej, który w tym roku odbędzie się w dniach 16 – 24 listopada 2013 r.
Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.
Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.
Więcej o Tygodniu Edukacji Globalnej: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl
W celu zgłoszenia chęci otrzymania materiałów i wsparcia ze strony Stowarzyszenia Amnesty International podczas Tygodnia Edukacji Globalnej prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres [email protected] do dnia 11 listopada 2013 r. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.