Dzieci wykorzystywane jako żołnierze

Raport opublikowany dzisiaj przez Koalicję na Rzecz Zaprzestania Używania Dzieci jako Żołnierzy wyszczególnia dowody rekrutacji i użycia dzieci jako żołnierzy przez rządy i grupy zbrojne w licznych konfliktach na całym świecie. Koalicja wzywa do działania Radę Bezpieczeństwa NZ żeby wywarła ona nacisk i wymusiła zakończenie rekrutowania dzieci.

Casey Kelso, koordynator Koalicji: „Sekretarz Generalny publicznie wymienił rządy i grupy zbrojne używające dzieci w wojnie. Próbą dla Rady Bezpieczeństwa jest doprowadzenie owych rządów i grup zbrojnych do odpowiedzialności za te działania.”

Pięćdziesięciostronicowy raport “Użycie dzieci jako żołnierzy w 2003 r.” ma w założeniach wspomóc Radę Bezpieczeństwa podczas jej dorocznej debaty dotyczącej dzieci w konfliktach zbrojnych, zaplanowanej na czwartek 22 stycznia w formułowaniu konkretnych rozwiązań. Raport koalicji identyfikuje 18 różnych krajów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie, gdzie kwestia dzieci-żołnierzy pozostaje częścią poważnych naruszeń praw człowieka w konfliktach zbrojnych oraz w wyniku następstw tych konfliktów.

Raport Koalicji dostarcza dowodów na to, że w wielu konfliktach takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej, w części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) i w Liberii nastąpił w 2003 roku masowy wzrost rekrutacji. Zatrważające raporty pojawiły się na temat dzieci zmuszanych do popełniania okrucieństw, gwałtów i seksualnych tortur w DRK. Uprowadzenia dzieci w północnej Ugandzie przez Lord’s Resistance Army są w swoim najwyższym punkcie od początku trwającego 17 lat konfliktu. Tysiące dzieci w północnej Ugandzie nadal ucieka nocy ze swoich domów, żeby uniknąć porwania i zaangażowania do brutalnej walki i niewoli.

W Birmie zanotowano niewielki postęp w likwidacji służby wojskowej dzieci, szacując liczbę dzieci w rządowych siłach zbrojnych na 70.000. Dzieci-uchodźcy opowiadały o tym, że były uprowadzone przez rządowe siły zbrojne i brane do obozów wojskowych, gdzie bito je i zmuszano do ciężkiej pracy oraz uczestniczenia w walkach. Ostatnie doniesienia z Kolumbii ujawniają, że liczba nieletnich w grupach zbrojnych wzrosła w ostatnich latach do około 11.000, a wśród nich są dzieci w wieku nawet 12 lat, szkolone do używania środków wybuchowych oraz broni i wysyłane do działań bojowych. Na Sri Lance przymusowa rekrutacja dzieci przez zbrojną opozycję Tamilskich Tygrysów Elami (LTTE) jest kontynuowana pomimo tego, że LTTE zobowiązało się zwolnić dzieci ze swoich szeregów.

Koalicja rekomenduje Radzie Bezpieczeństwa podjęcie następujących kroków:

  • Zapewnienie istnienia dorocznie aktualizowanej listy wszystkich stron konfliktu zbrojnego, które rekrutują bądź używają dzieci jako żołnierzy
  • Dokonywanie przeglądu tej listy przez wymaganie od tych, którzy rekrutują dzieci żeby dostarczyli w przeciągu 90 dni informacji o krokach jakie przedsięwzięli, żeby położyć kres rekrutacji i użyciu dzieci w walkach.
  • Wyznaczenie Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych, który zacząłby rozmowy z tymi, którzy używają dzieci jako żołnierzy i towarzyszyłby im w opracowywaniu planów działań, mającym na celu położenie kresu takim praktykom.
  • Sprawdzenie, czy siły i grupy zbrojne wprowadzają w życie owe plany działań
  • Zakończenie napływu broni, szczególnie broni lekkiej do tych, którzy rekrutują i używają w walkach dzieci.
  • Użycie innych sposobów, żeby wzmocnić międzynarodowy zakaz służby wojskowej dzieci, takich jak ograniczenie możliwości podróży dla przywódców używających dzieci w swoich armiach, zabranianie im uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach i organizacjach, zakończenie wojskowej pomocy dla ich rządów i sił zbrojnych oraz ograniczenie przepływu środków finansowych do stron zaangażowanych w konflikt.

„Przyjęcie rezolucji po rezolucji, której nie udało się ochronić dzieci przed konfliktem spowodowało pewne „zmęczenie rezolucjami” wśród rządów w ONZ i cynizm wśród opinii publicznej” – powiedział Casey Kelso z Koalicji – „Narody Zjednoczone powinny wzmocnić wysiłki, żeby wymagać odpowiedzialności od rządów i grup zbrojnych używających dzieci jako żołnierzy. Rada powinna działać na rzecz zakończenia przepływu broni do stosujących przemoc i zastosować ukierunkowane sankcje do stron, którym nie zaprzestały używania dzieci jako żołnierzy.”

Koalicja na Rzecz Zaprzestania Używania Dzieci jako Żołnierzy składa się z krajowych i międzynarodowych organizacji i Koalicji w Afryce, Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Wśród organizacji założycielskich są Amnesty International, Defence for Children International, Human Rights Watch, Międzynarodowa Federacja Terre des Homes, International Save the Children Alliance, Jesuit Refugee Service, Quaker United Nations Office-Geneva and World Vision International.

Więcej informacji:
» Pełen raport