Egipt: Prawa człowieka przede wszystkim

W planie działania na rzecz praw człowieka zaadresowanym do władz kraju organizacja wezwała do zapanowania nad wszechwładną siła bezpieczeństwa, uwolnienia więźniów sumienia i ochrony przed torturami.
Egipcjanie bardzo ucierpieli wskutek trwającego przez trzy dekady stanu wyjątkowego; decyzje podjęte w tym momencie, będą kluczowe dla Egiptu i całego regionu,- powiedział Claudio Cordone Senior Director w Amnesty International. –Osoby, które obecnie sprawują władze, powinny postrzegać ostanie wydarzenia, do których doszło na ulicach Kairu i innych miast, nie jako zagrożenie, ale jako możliwość do uporania się z systematycznymi naruszeniami, do których dochodziło w ostatnich latach. Przemiana polityczna musi się dokonać przy współudziale obywateli i przy pełnym poparciu dla praw człowieka.-
Apel Amnesty International został wystosowany w momencie, gdy niepokój i brak stabilności politycznej wciąż trzymają Egipt w uścisku, a demonstranci zebrani na placu Tahrir w centrum Kairu domagają się praw człowieka i wzywają do reformy politycznej.
Stan wyjątkowy, który trwa w Egipcie od momentu dojścia do władzy prezydenta Hosni Mubaraka w 1981 roku, doprowadził do szeroko rozpowszechnionego łamania praw człowieka.
Opracowana przez Amnesty International Agenda Praw Człowieka na Rzecz Zmian wymaga od egipskich władz podjęcie konkretnych działań, które będą integralną częścią transformacji politycznej. Odzwierciedlają one długoletnie żądania społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie.

  • Stan wyjątkowy musi być zniesiony w trybie natychmiastowym, arbitralne aresztowania wstrzymane, a informacje na temat osób, które zostały zatrzymane, ujawnione.
  • Władze muszą publicznie potępić tortury i szybko doprowadzić do ich całkowitego wyeliminowania. Musi zostać przeprowadzone śledztwo w sprawie podejrzeń o stosowanie tortur, ich sprawcy postawieni przed wymiarem sprawiedliwości, a zadośćuczynienie wobec ofiar dokonane.
  • Władze muszą zarządzić niezależne śledztwo w sprawie wszystkich przypadków użycia przez siły bezpieczeństwa niewspółmiernej siły.
  • Egipcjanie muszą mieć możliwość mówienia i działania w swobodny sposób. Władze nie mogą kryminalizować pokojowych form korzystania z wolności do wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń.
  • Egipski system sprawiedliwości musi zostać zreformowany, aby zapewnić mu niezależność i nadzór nad służbami bezpieczeństwa.
  • Zakończenie dyskryminacji kobiet i mniejszości oraz zapewnienie odpowiednich warunków życia dla całej ludności.

To jest prawdziwy test na przywództwo dla władz Egiptu. Reforma praw człowieka musi się rozpocząć właśnie teraz,- powiedział Claudio Cordone. –Egipcjanie, którzy wyszli na ulice w ostatnich tygodniach, czekali na to od 30 lat i teraz muszą otrzymać możliwość pełnego uczestnictwa w kształtowaniu własnej przyszłości.-
/Koniec