Europa jednoczy się w działaniach przeciwko dyskryminacji Romów

-Fundamentalnym problemem aktywistów walczących o prawa Romów jest to, że ich postulaty pozostają bez odpowiedzi – przechodzą praktycznie bez echa. Wszystkie niemal działania trafiają na mur uprzedzeń- wyjaśnia Larry Olomoofe z Europejskiego Centrum Praw Romów (the European Roma Rights Centre) w Budapeszcie. -Amnesty International pomaga w nagłośnieniu lokalnych apeli dotyczących tej sprawy.-
Nową inicjatywą Amnesty International jest zwrócenie uwagi na problem respektowania praw Romów oraz zamiar zwiększenia zakresu współpracy z organizacjami romskimi.
-Jeśli chcemy współpracować z Romami, musimy ich zaangażować w nasze działania- twierdzi Olomoofe. -Zbyt często zdarza się, że zarówno organizacje pozarządowe, jak i poszczególne jednostki, są po prostu ignorowane.-
 
Dyrektor wykonawczy Europejskiej Organizacji Obywatelskiej ds. Romów Valeriu Nicolae jest świadomy, że ta sprawa wymaga jeszcze wiele pracy.
-Jak dotąd organizacje na rzecz praw człowieka niewiele zdziałały. Nie mamy również wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa. Związki zawodowe, grupy na rzecz praw kobiet i instytucje walczące o równouprawnienie nie są zainteresowane wsparciem dla naszych działań. Romskie organizacje pozarządowe były przez lata ignorowane. Ale to może ulec zmianie.-
 -Romscy aktywiści są odprawiani z kwitkiem, jednak jeśli rzecznikiem sprawy staje się Amnesty International, rządy zaczynają interesować się problemem. Mogą odmówić, ale przynajmniej będą zmuszeni do podjęcia jakichś kroków,- dodaje Nicolae.
Czechy są krajem, w którym powoli widać już korzyści płynące ze współpracy Amnesty International i lokalnych organizacji pozarządowych.
-NGOs różnią się między sobą wyznaczonymi celami i zakresem obowiązków. Jedne skupiają się na aktywizowaniu społeczności lokalnych, inne zajmują się zagadnieniami z zakresu prawa, natomiast zadaniem Amnesty International jest prowadzenie kampanii,- wyjaśnia Jindra Parizkova, koordynator czeskiej sekcji Amnesty International ds. edukacji dotyczącej Praw Człowieka (Human Rights Education)
-Naszym zadaniem jest dotrzeć zarówno do społeczeństwa jak i do władz. Możemy zwiększyć siłę oddziaływania lokalnych organizacji poprzez wspólne wywieranie nacisku. To jedyny sposób w jaki można sprawić, że nasze przedsięwzięcia przyniosą zamierzone rezultaty. Odbyliśmy spotkanie z czeskim ministrem ds. edukacji i jest szansa na rozpoczęcie współpracy.-
Znaczna część działań wynikających z nawiązanej współpracy na terenie Czech skupia się na szkołach. Jindra Parizkova wyjaśnia: -Dążymy do tego, aby powiązać ze sobą zagadnienia dotyczące Romów z edukacją na rzecz obrony praw człowieka. Mamy kilka pomysłów jak to zrobić, na przykład poprzez tworzenie gier planszowych dla szkół. Będziemy w nich zwracać uwagę na problemy marginalizacji mniejszości i grup społecznych, w tym również Romów, a także na ich przyczyny i następstwa-
Valeriu Nicolae zgadza się z tym: -To nie jest jedynie kwestia dotycząca praw jednej grupy etnicznej. Ten problem powinien zostać rozpatrzony z punktu widzenia praw człowieka.-
Tłumaczyła Daria Urbanik
 
 

Tematy