Europa: w warunkach pandemii koronawirusa niezagwarantowanie bezpiecznego dostępu do aborcji zagraża zdrowiu kobiet i dziewcząt

  • 100 organizacji wzywa do podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia dostępu do aborcji.
  • Polska planuje debatę sejmową dotyczącą wprowadzenia drakońskiego prawa, które jeszcze bardziej ograniczy możliwość dokonywania aborcji.

100 organizacji pozarządowych oświadczyło dzisiaj, że w dobie pandemii Covid-19 władze państw europejskich powinny natychmiastowo zagwarantować przebywającym w regionie kobietom i dziewczętom dostęp do bezpiecznych i terminowych zabiegów aborcyjnych.

W pogrążonej w pandemii Europie wiele kobiet i dziewcząt boryka się z problemami z dostępem do bezpiecznej aborcji. Bariery nakładane przez wysoce restrykcyjne ustawy aborcyjne i trudne do spełnienia wymogi administracyjne związane z dostępem do aborcji sprawiają, że możliwość pozbawionego ryzyka skorzystania z tego aspektu opieki zdrowotnej jest zdecydowanie ograniczona. Organizacje wystosowały swoje oświadczenie między innymi w reakcji na zapowiedź przystąpienia przez Sejm RP do pierwszego czytania projektu drakońskiej ustawy, w myśl której jedne z i tak najbardziej restrykcyjnych regulacji w tym zakresie zostaną jeszcze bardziej zaostrzone.

„W obliczu rozwoju pandemii koronawirusa władze państw europejskich powinny podjąć pilne działania w celu zagwarantowania dostępu do bezpiecznych i terminowych zabiegów aborcyjnych” – ogłosiła Regionalna Dyrektorka na Europę w Centrum Praw Reprodukcyjnych Leah Hoctor.

„Należy bezzwłocznie usunąć wszelkie medycznie niekonieczne wymogi, które utrudniają możliwość skorzystania z usług aborcyjnych i zezwolić kobietom na dostęp do wczesnej aborcji farmakologicznej wykonywanej w domu”.

Władze powinny uznać aborcję za podstawowe świadczenie opieki zdrowotnej oraz podjąć stosowne kroki gwarantujące kobietom i dziewczętom bezpieczny dostęp do zabiegów aborcyjnych.

W trakcie pandemii większość rządów europejskich nie wdrożyła środków zapewniających bezpieczny i terminowy dostęp do podstawowych usług z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, odpowiednich źródeł zaopatrzenia i stosownych informacji, w tym tych związanych z przeprowadzeniem aborcji farmakologicznej w domu. Wiele szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej ograniczyło do absolutnego minimum świadczenie usług dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, czy wręcz zawiesiły swoją działalność na tym polu – między innymi w wyniku zaistniałych braków kadrowych lub zmiany profilu swojej aktywności. Często skorzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej stało się radykalnie utrudnione.

Ograniczenia nakładane na dostęp do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego w sposób nieproporcjonalny dotykają kobiety żyjące w ubóstwie, kobiety z niepełnosprawnościami, Romki, migrantki o nieuregulowanym statusie, młodociane dziewczęta, osoby transpłciowe i niebinarne czy kobiety zagrożone przemocą domową i seksualną lub jej ofiary.

Szczególny niepokój wzbudza sytuacja panująca w sześciu państwach europejskich, w których aborcja jest nielegalna lub w których dostęp do aborcji jest utrudniony czy w krajach, gdzie w wyniku istniejących barier w postaci procedur administracyjnych lub praktyki odmawiania wykonania aborcji przez lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia kobiety są nierzadko zmuszane do turystyki aborcyjnej lub pozyskiwania środków wczesnoporonnych drogą wysyłkową z zagranicy.

Szkodliwy wpływ tych wysoce restrykcyjnych regulacji i utrudnień tym bardziej nasila się w aktualnie panujących warunkach, kiedy to kobiety nie są w stanie wyjechać za granicę, by tam dokonać legalnej aborcji lub nie mają możliwości zdobycia środków wczesnoporonnych od dostawców zagranicznych.

„Pandemia wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, ale nie można szukać w niej pretekstu do ograniczenia kobietom możliwości podejmowania decyzji z zakresu swego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” – oznajmiła Dyrektorka Regionalna Europejskiej Sieci Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa.

Sygnatariusze:

Abortion Rights Campaign, Ireland 

Albanian Center for Population and Development 

Amnesty International 

Amrita Association, Hungary  

Association des Femmes de l’Europe Meridionale 

Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH) 

Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia 

Association for promotion of women’s action Tiiiit! Inc., North Macedonia 

Association Mnémosyne, France 

Association of Women of Southern Europe (AFEM) 

Associazione italiana donne per lo sviluppo, Italy 

Associazione Luca Coscioni, Italy 

ASTRA Network 

Austrian Family Planning Association  

Bibija Roma Women Center, Serbia 

British Pregnancy Advisory Service 

Bureau Clara Wichmann, Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands 

C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, Italy 

Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA , Romania 

Center for Reproductive Rights 

CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia 

Citizen, democracy and Accountability, Slovakia 

Clio. Femmes, Genre, Histoire, France 

Coalition to Repeal the 8th Amendment, Ireland 

Concord Research Center for Integration of International Law in Israel 

Cyprus Family Planning Association 

Danish Family Planning Association 

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) 

Doctors for Choice Ireland 

Doctors for Choice Malta 

Doctors for Choice UK 

Encore féministes 

Equipop 

European Humanist Federation 

European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights 

European Roma Rights Centre 

European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) 

European Women Lawyers Association 

Family Planning Association of Moldova 

Federación Planificación Estatal, Spain 

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belgium 

Federation for Women and Family Planning, Poland 

Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belgium 

Femmes solidaires, France 

Forum femmes méditerranée 

Freedom of Choice / Možnosť voľby, Slovakia 

Fundación para la Convivencia Aspacia, Spain 

Garance, Belgium 

German Women Lawyers’ Association 

Helia Association, Spain 

HERA – Health education and research association, North Macedonia 

Human Rights Watch 

Humanists UK 

International Commission of Jurists 

International Federation for Professionals in Abortion and Contraception (FIAPAC) 

International Planned Parenthood Federation – European Network 

IPAS 

Irish Family Planning Association 

Kosovar Gender Studies Center 

L.A.I.G.A, Italy 

L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Spain 

La Ligue des droits de l’Homme, France 

Latvian Association for Family Planning and Sexual Health 

Le Planning Familial, France 

London-Irish Abortion Rights Campaign 

Médecins du monde-France 

Nane, Hungary 

National platform for reproductive justice, Croatia 

National Women’s Council of Ireland 

Patent Association, Hungary 

Planning Familial Luxembourg 

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) 

pro familia Bundesverband, Germany 

Rape Crisis Network Ireland 

Regards de Femmes, France 

Rutgers, Netherlands 

Santé Sexuelle Suisse, Switzerland 

Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina 

Sensoa, Belgium 

Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights 

Sex og Politikk, Norway 

Society Without Violence, Armenia 

SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Croatia 

Swedish Association for Sexuality Education 

Tajik Family Planning Association 

Union des Familles Laïques – UFAL, France 

Union Women Center, Georgia 

Väestöliitto – The Family Federation of Finland 

Vita di donna, Italy 

Voice for Choice – L-għażla tagħha, Malta 

Wales Assembly of Women 

WAVE Network – Women Against Violence Europe 

Women Center “Light Steps”, Albania 

Women on Waves, Netherlands 

Women on Web, Netherlands 

Women’s Rights Foundation, Malta 

Women’s circles, Slovakia 

Women’s Resource Center Armenia 

YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights 

Young Feminist Europe 


Czarny piątek, 23 marca 2018. Foto: Grzegorz Żukowski