Fala egzekucji w Iranie: W ciągu 2 tygodni powieszono 40 osób

– Skok w liczbie egzekucji przeprowadzonych w tym miesiącu w Iranie jest niepokojący. Podejmowane przez władze Iranu próby dokonania zmiany swojego wizerunku na arenie międzynarodowej są bez znaczenia, jeśli w tym samym czasie rośnie liczba egzekucji – powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui, Zastępczyni Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Kara śmierci jest okrutną, nieludzką i poniżającą karą . Stanowi pogwałcenie prawa każdego człowieka do życia.
– Irańskie władze muszą pilnie podjąć kroki w celu zniesienia kary śmierci. Teoria o jej efekcie odstraszającym dla przestępców została już wielokrotnie obalona – podkreśliła Hassiba Hadj Sahraoui.
Od początku 2014 roku Amnesty International odnotowała 21 egzekucji, które zostały oficjalnie ogłoszone przez władze Iranu, a także 19 kolejnych egzekucji zgłoszonych przez wiarygodne źródła.
W tygodniu po 9 stycznia przeprowadzono w Iranie więcej egzekucji niż w całym styczniu.
Co najmniej jedna publiczna egzekucja została przeprowadzona 13 stycznia w Sirjan, prowincji Kerman w południowym Iranie. Powieszono osobę skazaną za morderstwo.
Publiczne egzekucje w Iranie są zazwyczaj przeprowadzane przy użyciu żurawi, które podnoszą skazaną osobę za stryczek na szyi w otoczeniu tłumu widzów .
Organizacja wzywa władze Iranu do natychmiastowego przyjęcia oficjalnego moratorium na wszystkie egzekucje i złagodzenie wszystkich wyroków śmierci. Irańskie władze muszą również zaprzestać wykonywania kary śmierci w tajemnicy.
Większość osób, które poddano egzekucji w Iranie, została skazana za rzekome przestępstwa narkotykowe. Zgodnie z międzynarodowymi standardami przestępstwa tego typu nie spełniają kryterium "najpoważniejszych przestępstw". W świetle irańskiego prawa antynarkotykowego nie ma rzeczywistej możliwości odwołania się od wyroku za przestępstwo narkotykowe, co stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań Iranu do zapewnienia drogi odwoławczej.
-W Iranie przestępstwa narkotykowe są rozpatrywane w Sądach Rewolucyjnych, które rzadko działają zgodnie z międzynarodowymi standardami. W praktyce ludzie skazywani są w Iranie na egzekucję po niesprawiedliwych procesach, co jest nie do przyjęcia – powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui.
Procesy przed Sądami Rewolucyjnymi często odbywają się za zamkniętymi drzwiami a sędziowie maja prawo w określonych przypadkach ograniczyć prawnikom kontakt z oskarżonym podczas śledztwa.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach bez wyjątku.