Federacja Rosyjska: Amnesty International przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie prezydenta Putina do zniesienia kary śmierci

AI Index: ACT 53/004/2001  fragmenty
Telewizyjne doniesienia ze spotkania na Kremlu prezydenta Putina z prezydentem Banku Światowego, Jamesem Wolfensohnem, prezentują wypowiedź prezydenta Putina, iż Rosja powinna podtrzymać pięcioletnie moratorium na wykonywanie wyroków śmierci pomimo powszechnego nawoływania do ich wznowienia. Prezydent powiedział: -Państwo nie powinno sięgać po prawo należące tylko do Wszechmocnego – do przerywania ludzkiego życia… I dlatego właśnie mogę stanowczo stwierdzić – jestem przeciwko temu, aby w Rosji przywrócona została kara śmierci-.

Prezydent Putin stwierdził, że jest w pełni świadomy głosu opinii publicznej w sprawie kary śmierci, ale uważa, że stosowane przez państwo okrucieństwo nie jest w stanie powstrzymać przestępczości a jedynie rodzi kolejne akty przemocy.

Amnesty International wzywa teraz prezydenta Putina do wykorzystania swojego autorytetu i wywarcia wpływu na członków rosyjskiej Dumy, aby bez dalszej zwłoki ratyfikowała Protokół Nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którego postanowienia w pełni znoszą karę śmierci.

-Zniesienie kary śmierci w prawie krajowym jest trwałą gwarancją zważywszy zmiany personalne u steru władzy i zmiany kierunków polityki. Zapewni również to, iż żadne czynniki instytucjonalne i sądowe nie będą w stanie przywrócić kary śmierci w Federacji Rosyjskiej- – mówi Amnesty International. -Odbieranie życia nie może pozostawać łasce polityków. Rządy się zmieniają – odebranego życia nie da się przywrócić-.

Wszędzie na świecie zniesienie kary śmierci jest decyzją polityczną i nie następuje w wyniku referendum. Choć w wielu krajach – również tam, gdzie kara śmierci została zniesiona – większość postrzega ją jako środek zmniejszający skale przestępczości, stosowane przez państwo okrucieństwo nigdzie jej nie powstrzymało.

W ostatnich miesiącach Organizacja była poważnie zaniepokojona odrzucaniem przez prezydenta Putina próśb rosyjskich więźniów o zmniejszenie kary , co przyczyniało się do utrzymaniu dramatycznych warunków panujących w przepełnionych rosyjskich więzieniach. Amnesty International zna ok. 3000 przypadkach odrzucenia wniosków o zmniejszenie kary, bez ich rozpatrzenia. Większość tych próśb pisana była przez więźniów skazanych za mniejsze przestępstwa, najczęściej skazanych po raz pierwszy, w tym kobiety i dzieci.

-Jest to właściwy moment, aby rosyjski Prezydent podjął stosowne działania odpowiadające wypowiedzianym słowom. Znosząc karę śmierci Rosja – jako liczący się członek wspólnoty międzynarodowej – może stać się siła wiodąca wśród krajów, które wciąż dokonują egzekucji, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, Arabia Saudyjska i inne.-

Refleksja
Oświadczenie prezydenta Putina przypomina podobne słowa na temat kary śmierci skreślone przez laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Andrieja Sacharowa. W liście do Amnesty International we wrześniu 1977 Andriej Sacharow napisal: -Amnesty International traktuje karę śmierci za barbarzyńską i niemoralną instytucję, która podważa etyczne i prawne podstawy funkcjonowania społeczeństwa. Państwo (…) przywłaszcza sobie prawo do dokonywania najstraszniejszego i nieodwracalnego czynu – odebrania człowiekowi życia. Odrzucam myśl, że kara śmierci ma jakikolwiek realny wpływ na potencjalnych przestępców. Jestem przekonany, że jest wręcz przeciwnie: jest to barbarzyństwo, które rodzi kolejne barbarzyństwo.-