Federacja Rosyjska: Amnesty International wzywa rząd rosyjski do stosowania się do swoich zobowiązań dotyczących ochrony praw człowieka

Amnesty International oraz osoby ją wspierające w różnych krajach wyrażają swoje zaniepokojenie, że rozliczenie naruszeń praw człowieka oraz domaganie się sprawiedliwości dla ofiar takich naruszeń w tym kraju pozostaje abstrakcją. Twierdzą, że: -Ludzie nie wierzą, iż państwo lub organy wymiaru sprawiedliwości osądzą sprawców oraz osoby, które łamią prawa człowieka, wyrażając przy tym przekonanie, że winni mają jak najlepsze szanse na nie ponoszenie odpowiedzialności-.

W liście dołączonym do petycji członkowie Amnesty International oraz osoby ją wspierające wzywają Prezydenta Wladimira Putina do tego, żeby:

  • Wskazał jasne polityczne zobowiązanie do promowania i ochrony podstawowych praw człowieka w stosunku do wszystkich i aby ogłosił w sposób jednoznaczny, że naruszenia tych praw nie będą tolerowane.
  • Zapewnił, że zostaną przeprowadzone terminowe, apolityczne, niezależne oraz dokładne śledztwa w sprawach naruszeń praw człowieka, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w zgodzie z międzynarodowymi standardami.
  • Zapewnił ochronę mniejszościom narodowym przed arbitralnym przetrzymywaniem, zwłaszcza w kontekście sprawdzania zezwoleń na pobyt lub "propiska", a także przed torturami i znęcaniem się ze strony policji.
  • Zmienił obecną praktykę, tak, aby przetrzymywanie w zamknięciu dzieci było środkiem ostatecznym, a także, aby wprowadził szkolenia dla wszystkich odpowiednich urzędników dotyczące specjalnych potrzeb dzieci przebywających w areszcie, wyrażonych w Konwencji Praw Dziecka ONZ.
  • Ustanowił przemoc domową jako odrębne przestępstwo, a także wprowadził szkolenia dla urzędników zajmujących się stosowaniem prawa, aby zauważali i ścigali przemoc wobec kobiet, włączając przemoc domową oraz handel kobietami.

Tylko w ciągu 6 tygodni od momentu kiedy Amnesty International zaczęła kampanię praw człowieka w Federacji Rosyjskiej -Sprawiedliwość dla wszystkich- 29 października 2002 roku, członkowie organizacji zebrali ponad 150 tys. podpisów z całego świata pod petycją do Prezydenta Wladimira Putina. Amnesty International kontynuuje monitorowanie sytuacji przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej, włączając Republikę Czeczenii.