Federacja Rosyjska: Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uznaje Rosję winną przymusowych zaginięć w Czeczenii.

EUR 46/028/2007
W sprawie Alikhadzhiyeva przeciwko Rosji, Europejski Trybunał uznał, że Ruslan Alikhadzhiev (lub Alikhadzhiyev), przewodniczący czeczeńskiego parlamentu w późnych latach 90., został zatrzymany w maju 2000r r. na terytorium Republiki Czeczeńskiej przez rosyjskich agentów. Rosyjskie władze nie podały jednak do wiadomości publicznej informacji na temat jego losu i miejsca pobytu. Trybunał uznał, że w związku z niepotwierdzonym przez rosyjskie władze zatrzymaniem, Alikhadzhieva należy uznać za zmarłego, przypisując rządowi Federacji odpowiedzialność za jego śmierć.

-Wnioski poczynione przez Europejski Trybunał po rozpatrzeniu stale rosnącej liczby spraw, wniesionych w związku z wydarzeniami z okresu drugiej wojny czeczeńskiej ,malują obciążający rosyjskie władze obraz olbrzymich nadużyć praw człowieka, których dopuściły się rosyjskie siły federalne, a także konsekwentną niechęć władz Rosji do skutecznego zbadania tych wydarzeń- – powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programu Amnesty International do spraw Europy i Azji Centralnej.

-Władze w Rosji muszą zapewnić, że wszystkie masowe groby w Republice Czeczeńskiej zostaną zbadane przez ekspertów medycyny sądowej. Krewni osób zaginionych i świadkowie powinni otrzymać odpowiednia ochronę przed próbami zastraszenia i akcjami odwetowymi. Kompletne lista wszystkich osób poszukiwanych, zaginionych i uprowadzonych powinna zostać opublikowana. Co najważniejsze, informacje dotyczące obecnego losu i miejsca pobytu zaginionych powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Konieczne jest zaprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za przymusowe zaginięcia i uprowadzenia-.
-W najbliższej przyszłości okaże się, czy zmiany wprowadzone ostatnio w strukturze biura rosyjskiego prokuratora generalnego przyczynią się do usunięcia wszelkich dotychczasowych słabości, będących cechą charakterystyczną śledztw w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka, na które wielokrotnie zwracał uwagę Europejski Trybunał-.
Tło wydarzeń
Europejski Trybunał uznał, że strona rosyjska złamała artykuły 2, 5 i 13 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w związku z przymusowym zaginięciem Ruslana Alikhadzhieva i niepowodzeniem śledztwa, którego celem miało być wyjaśnienie okoliczności uprowadzenia. Europejski Trybunał stwierdził ponadto złamanie artykułu 3 Europejskiej Konwencji w stosunku do wnioskodawcy, Zury Alikhadzhieva (lub Alikhadzhiyeva), matki Ruslana Alikhadzhieva, której udręki i cierpienia spowodowane zniknięciem syna nie mają końca, a zdobycie wiedzy na temat jego losu zostało skutecznie uniemożliwione.

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek