Federacja Rosyjska: Państwo nie chroni ofiar rasizmu i dyskryminacji – Abdul Wase Abdul Karim

AI Index: EUR 46/022/2006   

fragmenty
 
Abdul Wase Abdul Karim opuścił w maju 1988 swoje rodzinne miasto Herat w Afganistanie. Będąc Tadżykiem, członkiem mniejszości etnicznej, uciekł przed reżimem talibów, którzy zdobyli Herat w 1995 roku. Około dwa lata po przybyciu do Rosji został zarejestrowany przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Krótko potem otrzymał -przedrejestracyjny- numer z biura Federalnej Służby Migracyjnej w Moskwie, jednakże do czasu jego śmierci procedura przyznania mu statusu uchodźcy nie została jeszcze rozpoczęta. Według doniesień, Abdul Wase Abdul Karim miał partnerkę – Rosjankę i trzymiesięczną córkę.
 
Wkrótce po ataku wszczęto dochodzenie w sprawie napaści na Abdula Wase Abdula Karima, na mocy art. 111 p. 1 kodeksu karnego (-celowe wyrządzenie poważnej krzywdy cielesnej-). Po jego śmierci prokuratura zmieniła kwalifikację czynu na celowe wyrządzenie poważnej krzywdy cielesnej ze skutkiem śmiertelnym przez grupę ludzi, zachowujących się w sposób chuligański (art. 111 p. 4 kodeksu karnego). Pomimo domniemanych rasistowskich powodów tego ataku, okoliczności towarzyszące zajściu sklasyfikowano jako -chuliganizm-, a nie -nienawiść lub wrogość narodowa, rasowa lub religijna-. Jak twierdzi prokuratura, zatrzymano kilku podejrzanych, którzy są już w areszcie.
 
Dyskryminacja z powodów rasowych to rzeczywistość wielu członków grup etnicznych i mniejszości narodowych zamieszkujących Federację Rosyjską. Ofiary, których sprawami zajmowała się Amnesty International, stanowili głównie studenci, poszukujący azylu oraz uchodźcy z Afryki, ale także byli nimi obywatele Federacji Rosyjskiej (w tym etniczni Czeczeni i Żydzi) oraz ludzie pochodzący z południa Kaukazu, z Północnej, Północno-Wschodniej i Środkowej Azji, z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.
 
Federacja Rosyjska jest stroną Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Konwencja zobowiązuje władze do podejmowania aktywnych środków aby zapobiegać i eliminować dyskryminację z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia, narodowości lub pochodzenia etnicznego, oraz gwarantować wszystkim równość wobec prawa.

Zacznij działać!
Napisz do władz rosyjskich:
-Uznając fakt, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie morderstwa Abdula Wase Abdula Karima i prosząc, by zapewniły, iż zostanie ono przeprowadzone w sposób gruntowny i bezstronny;
-Wzywając do należytego uwzględnienia w śledztwie i w akcie oskarżenia wątku rasistowskiego;
-Wzywając władze do zapewnienia, że każdy podejrzany o udział w tym ataku stanie przed wymiarem sprawiedliwości i będzie miał sprawiedliwy proces, zgodny z międzynarodowymi standardami;
-Namawiając władze rosyjskie do -wzmocnienia swych wysiłków w celu zapobiegania przemocy na tle rasistowskim i ochrony członków mniejszości etnicznych i obcokrajowców- zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej ONZ, jakie wydał w marcu 2003.
 
Adresy:
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
Vladimir Ustinov
Ul. Bolshaia Dimitrovka, 15a
103793 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 095 292 88 48
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Minister Spraw Wewnętrznych

Rashid Nurgaliev                                               
Ul. Zhitnaia, 16
117049 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 095 237 49 25/+7 095 230 25 80
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Kopie do:
Rzecznik praw obywatelskich
Vladimir Lukin
Ul. Miasnitskaia 47
103084 Moskwa
Federacja Rosyjska
Faks: +7 095 207 3977
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie
Szef Federalnej Służby Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej
Aleksandr Chekalin
Ul. Ogariova 6
117049 Moskwa
Federacja Rosyjska
Faks: +7 095 237 4925
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze