Federacja Rosyjska: Przemoc wobec kobiet – czas działać!

W USA co sześć minut gwałcona jest kobieta, w Rosji szacuje się, ze ok. 14 tys. kobiet ginie rocznie w wyniku przemocy domowej. W tym roku ponad 15 tys. kobiet sprzedano w seksualną niewolę do Chin.

Przemoc wobec kobiet jest przykładem jednego z najbardziej rozpowszechnionych, ale wciąż nieujawnionych naruszeń praw człowieka. Jest ona zakorzeniona w ogólnoświatowej kulturze dyskryminacji, której przejawem jest pozbawianie kobiet ich praw. Żaden system polityczny czy ekonomiczny nie jest wolny od przyzwalania czy usprawiedliwiania przemocy wobec kobiet.

-Przemoc wobec kobiet jest naruszeniem praw człowieka, które nie może zostać usprawiedliwione przez żadne zasady polityczne, religijne czy kulturowe.- powiedziała Małgorzata Wasilewska, prezes polskiej sekcji Amnesty International.

Dane podane przez rosyjską organizację pozarządową wskazują jak codziennie, w domach prywatnych zagrożone jest prawo kobiet do życia i wolności od przemocy oraz jak pozbawia się je prawa do integralności fizycznej, psychicznej i seksualnej. Jako przykłady podaje ona następujące informacje:

  • każdego dnia w Rosji 36 tys. kobiet jest bitych przez swoich mężów lub partnerów,
  • co 40 minut w wyniku przemocy domowej zabijana jest kobieta.

-Liczba kobiet umierających corocznie w Rosji z rak swoich mężów i partnerów jest niemal równa liczbie żołnierzy, którzy zginęli w ciągu całej, trwającej 10 lat, wojny jaką Związek Radziecki prowadził w Afganistanie-, stwierdziła Natalia Abubikirowa, Dyrektor Rosyjskiego Stowarzyszenia Centrów Kryzysowych.

-Uważamy, ze przemoc wobec kobiet jest problemem na skalę całego kraju. 53 procent mieszkańców Rosji to kobiety i dlatego nie możemy tolerować obojętności z jaką społeczeństwo i państwo podchodzą do tego problemu. Naszym celem jest zmiana kultury dyskryminacji wobec kobiet, tak abyśmy mogli polepszyć ich sytuację.

Zarówno rosyjskie jak i międzynarodowe organizacje naświetlają jako priorytet potrzebę podniesienia problemu przemocy domowej w Rosji. Na początku swojej kampanii na rzecz praw człowieka w Federacji Rosyjskiej Amnesty International wezwała władze rosyjskie do określenia przemocy domowej jako odrębnego przestępstwa, do wprowadzenia szkoleń w tej kwestii dla funkcjonariuszy porządku publicznego oraz do rozpoznania i oskarżania za stosowanie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej oraz handel kobietami.

Międzynarodowe standardy mówią jasno: przemoc wobec kobiet nie może być tolerowana, a władze są odpowiedzialne za podjęcie działań w tym zakresie. Władze rosyjskie muszą współpracować z Rosyjskim Stowarzyszeniem Centrów Kryzysowych dla Kobiet w celu stworzenia strategicznego i spójnego programu działań dotyczącego przemocy wobec kobiet.

-Rok 2003 powinien być rokiem, w którym władze rosyjskie powinny podjąć konkretne kroki w celu ochrony kobiet oraz powinny pokazać, że przemoc domowa nie będzie tolerowana- stwierdziła organizacja.

Działania zostały podjęte w niektórych regionach Federacji Rosyjskiej, gdzie członkowie Stowarzyszenia Centrów Kryzysowych podjęli współpracę z lokalnymi władzami. Funkcjonariusze porządku prawnego w tych regionach pokazali swoje zaangażowanie zajmując się problemem przemocy domowej. Uczenie się z tych doświadczeń i budowanie na tej podstawie współpracy wskazuje właściwą drogę, ale znacznie więcej mają do zrobienia władze federalne.

-Działania władz rosyjskich, w konsultacji z organizacjami pozarządowymi, powinny rozpocząć się od polepszenia systemu zbierania informacji na temat przemocy domowej przez milicję oraz ujawniania tych informacji oraz od wdrożenia programu szkoleń na ten temat dla funkcjonariuszy porządku prawnego-.

Członkowie Amnesty International na całym świecie 8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet pokażą swoją solidarność z rosyjskimi kobietami naciskając na powstrzymanie przemocy domowej m. in. przeprowadzając demonstracje czy organizując spotkania z przedstawicielkami rosyjskich organizacji kobiecych.