Grecja: prawa człowieka łamane na marginesie społeczeństwa

Raport -Poza światłem jupiterów: prawa obcokrajowców i mniejszości ciągle szarą strefą- nagłaśnia zaniechania greckich władz w walce z dyskryminacją.
-Ludzie żyjący na marginesie społeczeństwa – poszukujący azylu, migranci, Romowie i członkowie mniejszości – są najczęstszymi ofiarami dyskryminacji różnego rodzaju- mówi Olga  Demetriou ekspertka Amnesty International ds. Grecji.
Raport Amnesty International skupia się przede wszystkim na błędach kraju, popełnianych w podporządkowywaniu się międzynarodowym normom dotyczącym przestrzegania praw człowieka oraz standardom udzielania azylu, zatrzymań migrantów i ochrony przed dyskryminacją i maltretowaniem.
-Tysiące ludzi z Albanii, Afganistanu, Iraku, Pakistanu i innych krajów przyjeżdża do Grecji, w poszukiwaniu azylu. Część, ledwo żywa ze zmęczenia, jest zatrzymywana na granicy kraju. Innym zarzuca się -nielegalne przekroczenie granicy- i więzi się bez szansy na złożenie wniosku o ochronę dla uchodźców. Warunki zatrzymania w poszczególnych częściach kraju nie odpowiadają międzynarodowym standardom- mówi  Olga Demetriou.
Na wyspie Chios władze przetrzymywały ludzi w metalowych kontenerach. Wielokrotnie zatrzymywali także ciężarne kobiety i dzieci, nie zapewniając im, często ofiarom handlu, należytej ochrony. Niektórzy migranci byli znieważani przez oficerów policji.
Y.S, 24-letni obywatel Iraku, który został aresztowany i zatrzymany na granicy Grecji: -nie ma tu telefonu i nie rozmawiałem z rodzicami od czasu, kiedy tu przyjechałem… nie wiedzą czy w ogóle żyję… moja mama ma problemy z sercem i nie byłem w stanie zadzwonić i dać jej znać co się ze mną dzieje… nie umarliśmy, ale chciałbym, żeby tak się stało- Skarży się, że przez pierwszy miesiąc zatrzymania musiał spać na kartonie, a ludzie, z którymi dzielił pomieszczenie sypialne, mieli -insekty- na skórze.
Raport dokumentuje mechanizmy, które przyczyniają się do tych zaniechań i ponagla władze Grecji do wypełnienia zobowiązań dotyczących respektowania, chronienia i przestrzegania praw ludzi marginalizowanych.
Przez dwie ostatnie dekady Grecja przeszła gwałtowną transformację. Stała się państwem przyciągającym wielu imigrantów. znacząc w ten sposób granicę pomiędzy południem i Unią Europejską. Poprzez te gwałtowne zmiany, światło dzienne ujrzały problemy z państwowym prawem dotyczącym migrantów, które często w praktyce prowadzą do łamania praw uchodźców. Grecki system prawa zawodzi w dostosowywaniu się do międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i standardów w dwóch aspektach:
– w żadnym stadium procesu nie przewiduje sądowego rozpoznania odrzuconego wniosku/podania w materii skarg;
–  brakuje klauzuli zabezpieczających przed ryzykiem refoulement
Pomimo nagłego wzrostu liczby uchodźców, Grecja ma jeden z najmniejszych współczynników wniosków o azyl i ilości uchodźców w Europie. Zgodnie ze światowym raportem dot. uchodźców w 2004 r.,  przeprowadzonym przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Grecja ma najmniejszy współczynnik przyznania statusu uchodźcy (0,3% przez pierwsze 9 miesięcy roku) i przyznania uchodźcy ochrony  (0,9%) wśród 148 badanych krajów.
-Gwałtowna zmiana Grecji w kraj przyciągający migrantów nie może być wymówką władz, usprawiedliwiającą odwrócenie się plecami do potrzeb uchodźców i ignorowania ich międzynarodowych praw- mówi Olga Demetriou.

Romowie i inne mniejszości, żyjące na marginesie społeczeństwa, muszą znosić presję pośredniej i bezpośredniej dyskryminacji. W Atenach i w Patras,  Romowie byli eksmitowani ze swoich domów z użyciem siły, przyjmując na siebie duży finansowy ciężar zmiany miejsca zamieszkania. Romowie byli także celem rasistowskich ataków, które, w niektórych przypadkach, zostały zignorowane przez władze. Prawo do wolności wypowiedzi, religii i stowarzyszania się członków mniejszości zostały złamane. Powodem są luki w narodowym antydyskryminacyjnym prawodawstwie i zaniechania greckich władz w przyswajaniu istotnych międzynarodowych standardów i przepisów prawnych..
-Przez ostatnie kilka lat greckie władze przyznały, że nie były wystarczająco efektywne w odpowiadaniu na potrzeby migrantów i mniejszości. Ta nieefektywność ma negatywne skutki w sposobie, w jaki szczególnie narażone grupy są postrzegane i traktowane w kraju. To tworzy klimat tolerancji dla rasizmu i ksenofobii wśród coraz szerszej populacji Greków-.
-Wszyscy w Grecji, członkowie większości, mniejszości czy uchodźcy, muszą  przestrzegać praw człowieka Władze Grecji są odpowiedzialne za upewnienie się, że tak się stanie-.

Raport Out of the spotlight: The rights of foreigners and minorities are still a grey area( AI Index: EUR 25/016/2005) dostępny na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engeur250162005