Gruzja i Rosja muszą chronić cywilów w Południowej Osetii

W ciągu kilku ostatnich dni, w konflikcie na obszarze Południowej Osetii, odnotowano wiele ofiar śmiertelnych wśród cywilów. Pomimo, iż  dane dotyczące liczby zabitych i rannych cywilów różnią się, a okoliczności powodują, że liczby te są obecnie trudne do zweryfikowania, z raportów wynika, że obiekty cywilne ucierpiały w wyniku działań prowadzonych przez obie strony konfliktu
W Cchinwali – stolicy Południowej Osetii, wiele budynków cywilnych (wliczając w to domy mieszkalne, budynki administracyjne, sklepy, uniwersytety i szpitale) zostało zniszczonych w wyniku ataków gruzińskich sił zbrojnych. 9 sierpnia, rosyjskie bomby uderzyły w rejon mieszkalny w Gori, mieście położonym w centralnej Gruzji.
 
Amnesty International apeluję do obu stron konfliktu o powstrzymanie się od ataków na cywilów i obiekty cywilne. Organizacja wyraziła również zaniepokojone, że niektóre ataki mogą być uznane za zbrodnie wojenne.
 
Gruzja i Rosja muszą zapewniać ochronę i bezpieczeństwo osobom, zamieszkującym obszary objęte działaniami zbrojnymi oraz zapewnić im nieograniczony dostęp do pomocy humanitarnej.
 
Amnesty International apeluje o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności o ochronę osób cywilnych również w Wąwozie Kodori, położonym w innym spornym regionie Gruzji – Abchazji.

Ponadto, Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do wywierania nacisku na strony konfliktu, aby te przestrzegały zasad międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zagwarantowały ochronę cywilom i rozpoczęły negocjacje mające na celu zakończenie konfliktu.
Tło konfliktu
W ciągu ostatnich miesięcy napięcia polityczne w Południowej Osetii przybierały na sile i obecnie przerodziły się w najpoważniejszy, od wojny domowej z 1992 roku, konflikt zbrojny zapoczątkowany 8 sierpnia działaniami wojsk gruzińskich.
Na obszarze tym, w wyniku porozumień pokojowych zawartych w 1992 roku, działały trójstronne oddziały pokojowe, w skład których weszli przedstawiciele wojsk rosyjskich, osetyńskich oraz gruzińskich. Dla -przywrócenia porządku konstytucyjnego- wojska gruzińskie rozpoczęły 8 sierpnia działania zbrojne, zmierzające do zajęcia stolicy Południowej Osetii – Cchinwali. W odpowiedzi na atak, prezydent Federacji Rosyjskiej, wysłał do tej prowincji dodatkowe oddziały wojskowe wspierane przez batalion czołgów, co miało przywrócić status quo w regionie.

Na obrzeżach Cchinwali i w samym mieście rozgorzały walki między oddziałami rosyjskimi i gruzińskimi, co zaowocowało wycofaniem się oddziałów gruzińskich na południe. Zgodnie z doniesieniami wielu agencji, wojskom gruzińskim wydany został rozkaz wstrzymania ognia. Donoszono o wielu ofiarach wśród ludności cywilnej i naruszaniu ich dóbr, jednak w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania niezależnej weryfikacji tych informacji. Agencje donoszą również, że Rosjanie zrzucili bomby na czarnomorski port gruziński – Poti oraz na miasto Gori, leżące na południe od Osetii, w którym mieszczą się trzy gruzińskie bazy wojskowe. W trakcie obu tych ataków ucierpiała ludność cywilna.
Z ukazujących się informacji wynika, że tysiące osób opuściło już rejon walk, udając się przede wszystkim do rosyjskiej prowincji Osetii Północnej.
Obie strony konfliktu donoszą o wielu zabitych i rannych wśród swych oddziałów.
Tłumaczyli Katarzyna Hebel i Grzegorz Rychlik
Życie cywilów w Południowej Osetii i Gruzji znajduje się w niebezpieczeństwie. Napisz list do prezydenta Rosji i prezydenta Gruzji wzywający wszystkie strony konfliktu do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i do ochrony cywilów.