Hillary Clinton powinna wyjawić, kto jest odbiorcą ładunku broni

Stanowisko zostało wystosowane po tym, jak Amnesty International, wcześniej dzisiejszego dnia, podniosła alarm o niebezpieczeństwie trafienia transportowanej broni w ręce służb bezpieczeństwa Egiptu, które mogły jej użyć do poważnych naruszeń praw człowieka.
Władze USA potwierdziły, że holenderski statek przewozi amerykańską broń. Nie wyjawiły jednak kto jest odbiorcą broni, zasłaniając się względami bezpieczeństwa. Nie zapewniły również, że broń nie trafi do kraju, gdzie istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie użyta do łamania praw człowieka.
Sprawa ta jest wyraźnym dowodem na konieczność stworzenia i wprowadzenia skutecznego, międzynarodowego Traktatu o handlu bronią. Wprowadziłby on konieczność przejrzystości w handlu bronią i zasady, zapewniające, że broń nie będzie transferowana do miejsc, gdzie istnieje ryzyko, że zostanie ona wykorzystana do łamania praw człowieka.
Amnesty International wzywa amerykańską Sekretarz Stanu, Hillary Clinton, do wyjaśnienia kto jest odbiorcą dzisiejszego transferu broni. Wzywa również do zapewnienia, że ten ładunek amerykańskiej broni i jakikolwiek inny w przyszłości nie będą przewożone do krajów, gdzie odbiorcy mogą jej użyć do łamania praw człowieka. Organizacja wzywa również Hillary Clinton do zaprzestania finansowania z funduszy wojskowej pomocy zakupów broni czynionych przez Egipt, w każdym przypadku, gdy istnieje ryzyko, że broń ta zostanie użyta do łamania praw człowieka.
Między 11 grudnia 2011 a 5 lutego 2012 Egipskie Biuro Zamówień Publicznych (Egyptian Procurement Office – EPO), będące częścią Urzędu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony przewiozło morzem łącznie 349 ton sprzętu wojskowego i sprzętu podwójnego zastosowania o wartości przynajmniej 35 milionów dolarów amerykańskich, dostarczonego na siedmiu statkach handlowych pływających pod banderą USA, zarządzanych przez spółkę American President Lines Maritime Ltd.
Ładunki tych siedmiu statków handlowych obejmowały części zamienne do sprzętu wojskowego i elementy sprzętu elektronicznego, dla pojazdów taktycznych i pojazdów wsparcia, do cystern, pojazdów i czołgów opancerzonych, a także części zamienne do helikopterów AH-64 Apache, H-3 oraz SH-2G(E).
Tłumaczył: Grzegorz Żukowski