Human Rights Week 2016

Jego celem jest popularyzacja problematyki tego tematu i przedstawienie jej od ciekawszej strony niż znana jest ona przeciętnemu przechodniowi. Chcemy także znaleźć odpowiedzi na pytania, które bywają pomijane ze względów polityczno-biznesowych.
W poprzedniej edycji zorganizowaliśmy m.in. spotkanie porównawcze na temat praw człowieka na Kubie i w Chinach z udziałem byłych Ambasadorów RP Marzeny Adamczyk i Krzysztofa Szumskiego, debatę w Sejmie w ramach parlamentarnego zespołu Polska 2.0 na temat praw osób LGBT z udziałem Posła Wincentego Elsnera i pani Doroty Pudzianowskiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wykład szanowanego autorytetu w sprawach świata arabskiego dr Katarzyny Górak-Sosnowskiej na temat praw kobiet w islamie, a także pokazy filmów połączone z prelekcjami ekspertów na temat praw człowieka w Azerbejdżanie i problemu uchodźców.
Dzięki udziałowi tylu uznanych ekspertów i wsparciu ze strony instytucji takich jak m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, konferencja okazała się sukcesem stąd zdecydowaliśmy się na kontynuację projektu czego owocem jest tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 1-3 marca.
HRW 2016 zbudowany jest wokół trzech nieporuszonych poprzednio zagadnień. Zastanowimy się nad rolą social media w walce o prawa człowieka, zapytamy czy więźniowie, niezależnie od wyroku, mają swoje prawa, a także skłonimy do refleksji jaki związek z prawami człowieka ma biznes i czy za tanim ubraniem z sieciówki nie stoi ludzka tragedia na drugim końcu świata.
SKN Spraw Zagranicznych to grupa dociekliwych, ciekawych świata młodych ludzi, którzy szukając rozwiązań palących problemów współczesnego świata nie boją się zadawać trudnych pytań i nie ustają póki nie znajdą na nie odpowiedzi. Temu służą nasze projekty, które realizujemy z pasją i chcemy aby Human Rights Week był tego jak najlepszym przykładem.
Dołącz do wydarzenia na Facebooku>>>