Indie muszą zbadać uprowadzenie aktywistów z Orisy

Mężczyźni zostali uprowadzeni 9 sierpnia w prowincji Orisa we wschodnich Indiach. Jeden z aktywistów Sana Sikaka został -zwolniony- późno w nocy. Wyrzucono go po prostu z samochodu. Twierdzi, że uzbrojeni mężczyźni, którzy ich porwali, to policjanci. Lado Sikaka, najstarszy lider społeczności rdzennej Dongria Kondh, wciąż jest przetrzymywany.
Policja z Orisy milczy w sprawie odpowiedzialności za uprowadzenie i nie rozpoczęła dochodzenia w tej sprawie mimo wniosków ze strony pozostałych aktywistów.
-Zarzut w sprawie arbitralnego przetrzymywania i uprowadzenia aktywistów powinien zostać natychmiast poddany transparentnemu dochodzeniu,- powiedział Madhu Malhotra, z-ca Dyrektora Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -Policja z Orisy powinna w dobrej wierze doprowadzić do uwolnienia Lado Sikaka poprzez natychmiastowe pojmanie i aresztowanie uzbrojonych mężczyzn, którzy dokonali porwania.-
Sana Sikaka powiedział dziś lokalnym mediom, że wraz z grupą aktywistów został zatrzymany pod górą Niyamgiri przez 15 uzbrojonych, ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy, w momencie gdy wybierali się w podróż do Delhi, aby tam rozpoczać kampanię przeciwko budowie kopalni boksytu. Uzbrojeni mężczyźni skonfiskowali samochód i telefony komórkowe aktywistów. Następnie zatrzymali Lado i Sana Sikaka i odjechali w kierunku sąsiedniego dystryktu Rayagada, gdzie prawdopodobnie nadal przetrzymywany jest Lado.
Społeczność rdzenna Dongria Kondh jest znana ze swojej działalności na rzecz ochrony świętej góry Niyamgiri przed działalnością kopalni boksytu.
Amnesty International wezwała władze indyjskie do rozpoczęcia działań mających na celu uzyskanie zgody ludu Dongria Kondh, która powinna być udzielona zanim nastąpi rozpoczęcie projektu, w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków i na podstawie rzetelnych informacji.
W tym celu muszą zostać podjęte następujące kroki:

  • udzielenie społeczności Dongria Kondh wszelkich informacji na temat planowanego projektu;
  • przeprowadzenie, na drodze szczerych i otwartych konsultacji z Dongria Kondh, oceny wpływu projektu na prawa człowieka i środowisko oraz zapewnienie, że ich wiedza i postrzeganie wzgórz będę uszanowane i respektowane;
  • zaakceptowanie decyzji Dongria Kondh, jeśli społeczność nie wyrazi zgody na projekt.

Koniec/