Indie ? rząd Indii powinien zgodnie ze swoimi słowami wstrzymać akty przemocy wobec mniejszości chrześcijańskich w Orissie.

Pomimo wydanego przez Premiera Indii Manmohana Singha 30. sierpnia w Paryżu orzeczenia, iż -przemoc jest hańbą narodową-  oraz że -jego rząd przyjął zdecydowane stanowisko w celu jej powstrzymania-, akty przemocy wobec mniejszości nie ustały.
W ciągu ostatnich dwóch dni byliśmy świadkami wznowionych ataków ze strony zwolenników hinduistycznych organizacji narodowych, w tym Vishwa Hindu i Parishad Bajrang Dal, na przedstawicieli mniejszości chrześcijańskich i ich miejsca kultu w rejonie Kandhamal, czego skutkiem są trzy ofiary śmiertelne, 15 rannych, w tym policjanci, a także setki bezdomnych.
Trwająca już od miesięcy fala agresji wobec mniejszości chrześcijańskiej, zapoczątkowana 24. sierpnia po morderstwie znanego przywódcy narodowego Hindusów, zdaje się odradzać po krótkim okresie uśpienia.
Ludzie z którymi rozmawiała Amnesty International potwierdzają, iż w obliczu ostatnich ataków panuje atmosfera zagrożenia, pomimo obecności policyjnych paramilitarnych oddziałów, rozmieszczonych przez rząd centralny na prośbę władz państwowych.
Liczba Chrześcijan szukających schronienia w łącznie 25 obozach pomocy, założonych przez władze państwowe, wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca z 12 do 20 tysięcy i nadal rośnie. Amnesty International wyraża obawę, iż większość z tych osób nie ma możliwości powrotu do domu. Według przebywających w obozie, powrót do domu wiąże się z zagrożeniem przemocą, a nawet w niektórych przypadkach z ultimatum przejścia na Hinduizm, postawionym przez członków hinduistycznych organizacji narodowych.
Amnesty International apeluje do Rządu Indii oraz Rządu Orissy o:
– natychmiastowe wstrzymanie przemocy wobec przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej w rejonie Kandhamal
– zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obozach pomocy założonych dla osób przeniesionych z miejsc zamieszkania ze względu na zagrożenie przemocą, a także zapewnienie im bezpiecznego powrotu do domu
– przeprowadzenie przez kompetentne władze bezzwłocznego i bezstronnego dochodzenia w sprawie ataków, opublikowanie wyników tego dochodzenia i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności
– zapewnienie ochrony praw religijnych mniejszości
Zarys konfliktu:
Od 24. sierpnia ponad 28 osób zginęło podczas aktów przemocy w Orissie, z czego 8 zostało zastrzelonych przez policję. Setki osób zostało rannych w aktach agresji wycelowanych przeciwko mniejszościom chrześcijańskim w rejonie Kandhamal w Orissie. Napięcia w tym regionie pojawiały się już przed 24. sierpnia. W grudniu 2007 r. 11 osób zginęło w aktach przemocy w okolicach Kandhamal, z czego 4 osoby zastrzelone zostały przez policję.

Wiele chrześcijańskich instytucji zostało zaatakowanych przez członków hinduskich organizacji narodowych. Proces w sprawie przypadków agresji z 2007 roku, wszczęty przez rząd, nadal jest w toku.

Podczas ostatniego miesiąca wiele miejsc kultu należących do chrześcijan w południowym regionie Karnataka stało się celem zwolenników hinduskich organizacji nacjonalistycznych, w tym Vishwa Hindu Parishad i Bajrang Dal.
Tłumaczyła Marta Cąkała