Irak: Pomoc społeczności międzynarodowej niezbędna dla opanowania kryzysu uchodźców

MDE 14/037/2007
-Ponad dwa miliony Irakijczyków uciekło z kraju, a kolejne dwa miliony zostały przesiedlone wewnątrz Iraku- – powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Większość uchodźców udała się do Syrii lub Jordanii. Środki finansowe i surowce obu krajów są teraz w znacznym stopniu przeznaczane na pomoc uchodźcom. Sytuacja grozi wybuchem nowe kryzysu humanitarnego, któremu zapobiec może jedynie skoordynowana akcja międzynarodowa.-
W briefingu przygotowanym po wizycie w Syrii, która do tej pory przyjęła około półtora miliona irackich uchodźców, Amnesty International pochwaliła władze kraju za utrzymywanie otwartych granic z Irakiem. Syryjskie władze nie zdecydowały się na zamknięcie granic mimo, iż okolo 30 tys. uchodźców każdego miesiąca opuszcza Irak, udając się właśnie do Syrii.
-Władze Syrii pozytywnie odpowiedziały na potrzeby Irakijczyków. Społeczność międzynarodowa nie powinna jednak dopuścić do sytuacji, w której Syria i Jordania będą jedynymi krajami ponoszącymi ciężar kryzysu- – powiedział Smart. -Jest niezwykle istotne, aby kraje, które na kwietniowej konferencji zobowiązały się do udzielenia finansowej pomocy wypełnił swe obietnice. Jak do tej pory, jedynie kilka z nich wywiązało się ze złożonych wcześniej deklaracji-.
Według Amnesty International, rząd Iraku nie wypłacił jeszcze 25 milionów dolarów, jakie obiecał trzy miesiące temu.
-Kryzys powstał w Iraku, a nie w Syrii czy Jordanii. Na irackich władzach ciąży więc obowiązek zapewnienia pomocy sąsiadom, którzy starają się pomóc przesiedlonym Irakijczykom-.
Amnesty International wezwała również Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i inne kraje, których żołnierze wchodzą w skład Sił Wielononarodowych (ang. Multi-National Force – MNF) do pójścia w ślady duńskiego rządu, który – wycofując swe siły z Iraku – zapewnił nowe miejsce zamieszkania dla Irakijczyków, wcześniej zatrudnionych przez Duńczyków do pomocy- jako tłumacze, kierowcy itd. Uratował tym samym wielu Irakijczyków przed niebezpieczeństwem, na jakie byliby narażeni zostając we własnym kraju, w którym łatwo jest stracić życie za współpracę z zagranicznymi siłami.
W zeszły piątek, duński rząd poinformował o przetransportowaniu drogą lotniczą około 200 tłumaczy i innych pracowników pochodzenia irackiego poza granice Iraku. Cała operacja odbywała się w ścisłej tajemnicy. Większość z nich będzie starać się w Danii o azyl. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Iraku rownież wezwal do przyznania statusu uchodźcy wszystkim Irakijczykom, pracującym dla administracji amerykańskiej.
-Ludzie, którzy pracowali dla zagranicznych sił nie są jedynymi, jacy znajdują się w niezbezpieczeństwie- – powiedział Smart. -USA, Wielka Brytania, Unia Europejska i inne kraje powinny zapewnić odpowiednio hojne programy przesiedleńcze dla uchodźców, którzy są najbardziej bezbronną i narażoną na największe niebezpieczeństwa grupą. Wśród nich znajdują się osoby wcześniej torturowane, które potrzebują natychmiastowej pomocy lekarskiej-.
Briefing AI, opublikowany tuż przed rozpoczęciem międzynarodowej konferencji w Ammanie, której gospodarzem będą jordańskie władze, podsumowuje trzytygodniową podróż do Syrii, podczas której przedstawiciele organizacji przeprowadzili rozmowy z dziesiątkami irackich uchodźców – mężczyznami i kobietami, którzy byli torturowani i – w niektórych przypadkach – gwałceni. Większość z nich wciąż przebywa w szoku. Istnieje mała szansa, że otrzymają odpowiednią pomoc lekarską.
Pomoc humanitarna dociera do bardzo małej części irackich uchodźców przebywających w Syrii. Wielu uchodźców, z którymi rozmawiali przedstawiciele AI twierdzi, że nie dotarła do nich żywność, a ze względu na brak jakichkolwiek oszczędności, nie są w stanie wyżywić swoich rodzin.
Niektórzy z Irakijczyków zmuszają swe córki do uprawiania prostytucji, aby tylko pozyskać pieniądze niezbędne do przeżycia. Rośnie prostytucja dziecięca i handel dzieci, czym niepokoi się syryjski rząd.
-Sytuacja irackich uchodźców jest skrajnie zła, a z każdym dniem pogarsza się jeszcze bardziej. Niewiele pomagają wysiłki syryjskiego rządu i międzynarodowych organizacji humanitarnych- – powiedział Smart. -Odpowiedź społeczności międzynarodowej nie może się ograniczać do przyjmowania pewnej liczby irackich uchodźców, ale musi stanowić istotny wkład w całościowe rozwiązanie tego strasznego kryzysu-.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek