Iran: Obrońca i syn Sakineh Mohammadi Ashtiani zatrzymani

Javid Houtan Kiyan, prawnik Sakineh i Sajjad Qaderzadeh, jej syn, zostali aresztowani w biurze pierwszego z nich razem z dwoma niemieckimi dziennikarzami, którzy przeprowadzali z nimi wywiad. Prokurator Krajowy Gholam-Hossein Mohseni-Ejei potwierdził następnego dnia aresztowanie dwójki Niemców.
Aresztowanie Javida Houtana Kiyana zostało potwierdzone 1 listopada, kiedy Prokurator Krajowy stwierdził, że adwokat i dwóch Niemców zostało aresztowanych pod zarzutem posiadania trzech fałszywych lub zduplikowanych dowodów tożsamości. Stwierdził, że sprawa ma związek z -antyrewolucyjnymi organizacjami za granicą- i śledztwo jest nadal w toku. Jak na razie aresztowanie Sajjada Qaderzadeha nie zostało oficjalnie potwierdzone, chociaż Rajanews, strona internetowa zbliżona do władz odnosiła się do tego. Amnesty sądzi, że zarówno on, jak i Javid Houtan Kiyan są więzieni w Tabrizie bez dostępu do prawników i rodzin.
Jeżeli Qaderzadeh i Javid Houtan Kiyan są więzieni wyłącznie za pokojowe korzystanie z wolności wypowiedzi i w związku z działaniami na rzecz ocalenia Sakineh, powinni zostać zwolnieni bezzwłocznie i bezwarunkowo, podobnie jak każde inne osoby w takich sytuacjach. W innym przypadku, powinni zostać zwolnieni, o ile nie zostaną oskarżeni o jasno określone przestępstwo i sądzeni szybko i rzetelnie, zgodnie z zasadami zawartymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Iran jest stroną.
Wezwij władze Iranu do:

  • Uwolnienia Javida Houtana Kiyana i Sajjada Qaderzadeha oraz wszelkich innych bezzwłocznie i bezwarunkowo, jeżeli są przetrzymywani wyłącznie w związku z pokojowym przekazywaniem informacji o sprawie Sakineh Mohammadi Ashtiani
  • Zapewnienia, że nie będą torturowani i źle traktowani w czasie zatrzymania
  • Zapewnienia im możliwości kontaktu z rodzinami i obrońcami z wyboru
  • Niewykonywania egzekucji na Sakineh Mohammadi Ashtiani w żaden sposób i uwolnienia jej, jeżeli jest więziona wyłącznie z powodu utrzymywania konsensualnych kontaktów seksualnych, co oznacza, że jest więźniem sumienia.

Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 15 grudnia 2010 na adresy podane w opisie sprawy Sakineh Mohammadi Ashtiani.