Izrael i Terytoria Okupowane: Trzeba zakończyć eksmisje i niszczenie

W czasie ostatnich trzech i pół roku izraelskie siły zbrojne zburzyły ponad 3000 domów, zostawiając dziesiątki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci bez dachu nad głową lub środków do życia.

 

W opublikowanym dzisiaj raporcie: Izrael i Terytoria Okupowane. Pod gruzami: Rozbiórka  domów oraz niszczenie ziemi i własności. Amnesty International powiedziała:

-Powody, na które powołuje się Izrael, by usprawiedliwić destrukcję są zbyt ogólne i zbyt mocno bazują na polityce dyskryminacji oraz takich praktykach.-

 

-Władze podały nam różne uzasadnienia odmowy pozwolenia na budowę… Za każdym razem, gdy udało się nam zakwestionować powód odmowy, nasz wniosek był odrzucany na innej podstawie. Na proces ten wydaliśmy tysiące dolarów. W końcu zrozumieliśmy, że sprawa jest beznadziejna i wybudowaliśmy dom bez zezwolenia..-

Dom Salima i ‘Arabii Shawamreh w wiosce ‘Anata został zburzony już cztery razy a w chwili obecnej jest znowu zagrożony.

 

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu ostatnich trzech lat w strefie Gazy zostało zniszczonych ponad 2000 domów oraz 10% ziemi uprawnej. Na Zachodnim Brzegu prawie 90% izraelskich ścian jest zbudowanych na terytoriach okupowanych a przynajmniej 600 domów zostało zburzonych.

 

Na Terytoriach Okupowanych zniszczenia są często przeprowadzane jako zbiorowa kara za palestyńskie ataki lub aby umożliwić nielegalne rozszerzanie się izraelskich osiedli. Obie praktyki naruszają prawo międzynarodowe, a niektóre są zbrodniami wojennymi.

 

Polityka dyskryminacji w zakresie planowania i budownictwa uniemożliwia Arabom czy Palestyńczykom w Izraelu uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

W Izraelu rozbiórka domów w dzielnicach arabskich ze względu na brak pozwolenia na budowę jest zjawiskiem powtarzającym się, podczas gdy nie do pomyślenia jest rozbiórka domów bez pozwolenia na budowę w sektorze żydowskim.

 

Narzucone eksmisje i rozbiórki domów są zazwyczaj przeprowadzane bez ostrzeżenia, a rodzinom daje się mało czasu, lub zgoła wcale, na opuszczenie domów i ocalenie mienia.

 

W większości przypadków zniszczenie i rozbiórka domostw nie podlegają kontroli prawnej oraz nie ma możliwości odwołania się.

 

Amnesty International wzywa Izrael do wstrzymania bezprawnego niszczenia domów i ziemi, w tym rozszerzanie izraelskich osiedli oraz/lub do zbudowania muru na Terytoriach Okupowanych.

 

Wzywa się także władze palestyńskie do podjęcia środków mających na celu zapobiegnięcie ataków palestyńskich grup zbrojnych na izraelskich cywilów.

 

Amnesty International domaga się również, aby inne kraje, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, zaprzestały sprzedaży i transferu broni oraz innego sprzętu, który może być użyty do bezprawnej rozbiórki domów oraz innych sposobów pogwałcenia praw człowieka.

 

Streszczenie raportu: Izrael i Terytoria Okupowane. Pod gruzami: Rozbiórka  domów oraz niszczenie ziemi i własności jest dostępne na stronie internetowej: http://web.amnesty.org/library/index/engmde150402004

 

Pełna wersja raportu: Izrael i Terytoria Okupowane. Pod gruzami: Rozbiórka  domów oraz niszczenie ziemi i własności jest dostępna na stronie internetowej: http://web.amnesty.org/library/index/engmde150332004

Tematy