Izrael – przypadki więzienia osób odmawiających odbywania służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia (objectorów)

Osoba, która z powodu sprzeciwu sumienia lub ugruntowanych przekonań wyrosłych z motywów religijnych, etycznych, moralnych, humanitarnych, filozoficznych, politycznych lub podobnych odmawia pełnienia służby wojskowej lub jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego udziału w konflikcie zbrojnym i zostaje za to uwięziona, zostanie uznana przez Amnesty International za więźnia sumienia, chyba, że odmówi ona również odbycia służby zastępczej o porównywalnej długości. W Izraelu jednakże taka możliwość nie istnieje.

 

Noam Bahat, Haggai Matar, Matan Kaminer, Shimri Tzameret i Adam Maor: dwa lata pozbawienia wolności dla pięciu izraelskich objectorów.

 

W 2002 roku tych pięciu młodych mężczyzn znalazło się wśród 300 sygnatariuszy „High School Seniors’ Letter” (http://www.shministim.org/english_letter.htm), w którym nastolatki będący się przed poborem zwrócili się do premiera Ariela Szarona pisząc iż nie będą brać udziału w represjach wobec ludności palestyńskiej, służąc w izraelskiej armii.

 

Od tego czasu wszyscy zostali wezwani do odbycia służby wojskowej i wielokrotnie skazywani na kary więzienia za odmowę pełnienia służby w izraelskiej armii. 4 stycznia 2004 zostali oni skazani na karę 1 roku pozbawienia wolności, przy czym sąd nie wziął pod uwagę czasu, który do tej pory spędzili w więzieniu.

 

Jonathan Ben-Artzi: sąd wojskowy dla pacyfisty

Jonathan Ben-Artzi (lat 20) student matematyki i fizyki na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie siedem razy odbywał wyrok więzienia za odmowę pełnienia służby w armii izraelskiej na gruncie swych pacyfistycznych przekonań. Po raz pierwszy uwięziono go 8 sierpnia 2002 roku, kiedy to skazano go na karę 28 dni pozbawienia wolności. Ostatnio odbywał on karę 35 dni pozbawienia wolności, na którą skazano go 16 lutego 2003 roku. Do tej pory skazano go łącznie na 196 dni pozbawienia wolności.

 

Więcej informacji na ten temat: http://web.amnesty.org/pages/iot_Conscientious_Objectors

 

Co możesz zrobić-

 

Wyślij list / fax / email do Ministra Obrony Izraela wzywający do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźniów sumienia.

  
-top

Shaul Mofaz

Minister of Defence

Ministry of Defence

37 Kaplan Street

Tel-Aviv 61909

Israel

Fax: +972-3-6962757 / +972-3-6916940 / +972-3-3617915

E-mail: [email protected] lub [email protected]  

Zwrot grzecznościowy: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

W sprawie Jonathan Ben-Artzi:

Major Ofer Cohem
Conscience Committee, IDF
Fax: + 972 3 737 6726

W sprawie Noam Bahat, Haggai Matar, Matan Kaminer, Shimri Tzameret i Adam Maor:

Brigadier General Gil Regev
Head of the Manpower Department
IDF
Hakirya Tel Aviv
M.P. 02919
IDF
Fax: + 972 3 569 2933