Izrael / Terytoria Okupowane: Izraelska armia musi w swych operacjach przestrzegać praw człowieka

Armia izraelska rozmieściła dużą ilość czołgów i pojazdów opancerzonych wspomaganych przez helikoptery. W ciągu ostatnich czterech lat często przypadkowe strzały oraz pociski z izraelskich czołgów i helikopterów Apache w kierunku gęsto zasiedlonych palestyńskich obozów dla uchodźców i innych zamieszkiwanych przez nich obszarów na Okupowanych Terytoriach zabiły lub raniły tysiące nieuzbrojonych Palestyńczyków, w tym setki dzieci.

 

Ostatni atak armii izraelskiej pociągnął za sobą śmierć dwojga izraelskich dzieci, spowodowaną palestyńskim atakiem moździerzowym dokonanym w odwecie 29 września na izraelskie miasto Sderot. Ataki moździerzowe uzbrojonych grup Palestyńczyków na miasto Sderot nasiliły się w ostatnich miesiącach i zabiły już dwóch izraelskich cywili, w tym dziecko. Rankiem 30 września uzbrojone grupy Palestyńczyków w Północnej Strefie Gazy zabiły też izraelską kobietę i dwóch izraelskich żołnierzy.

 

W ciągu ostatnich dwóch dni armia izraelska zniszczyła około 20 palestyńskich domów na tym obszarze, a izraelscy urzędnicy oświadczyli, że niszczenie palestyńskich domów dokonywane będzie tam w dalszym ciągu. W ostatnim tygodniu armia izraelska zniszczyła około 35 domów w obozie uchodźców w Khan Yunes w Północnej Strefie Gazy.

 

Amnesty International obawia się, że zwiększenie sił użytych przez armię izraelską w ostatnim ataku w Strefie Gazy będzie dalej prowadzić do zabijania Palestyńczyków oraz bezmyślnego niszczenia ich domów i własności. Zakaz akcji odwetowych przeciwko chronionej ludności cywilnej i własności zawarty jest w Czwartej Konwencji Genewskiej, tak więc Izrael jest zobowiązany do zagwarantowania, że przy wszelkich działaniach podjętych w celu ochrony życia izraelskiej ludności cywilnej są przestrzegane prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne.

 

Izrael powinien natychmiast pozwolić międzynarodowym organizacjom praw człowieka i prawa humanitarnego na wstęp do Strefy Gazy. Obecnie odmawia się tego delegatom Amnesty International i pracownikom innych organizacji międzynarodowych.

 

Amnesty International ponawia swe apele do uzbrojonych grup Palestyńczyków o natychmiastowe zaprzestanie ataków na izraelska ludność cywilną zarówno na Terytoriach Okupowanych, jak i w Izraelu. Organizacja wzywa również władze palestyńskie do podjęcia wszystkich możliwych wysiłków, ażeby zapobiegać takim atakom.

 

Amnesty International wzywa ponownie społeczność międzynarodową do monitorowania sytuacji w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych w celu zapewnienia ochrony praw człowieka zarówno ludności palestyńskiej, jak i izraelskiej.

 

Tematy