Jak skuteczniej działać na rzecz praw człowieka

W czerwcu 2018 roku Amnesty International rozpoczęło realizację projektu „Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka” ze środków przyznanych przez Fundację im. Stefana Batorego w wysokości 150 000 złotych. W ramach projektu, którego realizacja zaplanowana jest do czerwca 2020 roku, przewidywane są warsztaty, webinaria oraz spotkania sieciujące dla aktywistów i grup działających na rzecz edukacji praw człowieka, a także produkcja materiałów edukacyjnych i aktywistycznych z zakresu praw człowieka.
Dotychczas w ramach projektu odbyło się szkolenie dla aktywistek i aktywistów grup lokalnych Amnesty International, a także nauczycieli i nauczycielek będących opiekunami i opiekunkami grup młodzieży działających na rzecz praw człowieka. W trakcie spotkań przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu wzmacniania uczestniczek i uczestników w roli liderów/liderek i koordynatorów/koordynatorek grup lokalnych i aktywistycznych, a także planowania strategii rozwoju aktywizmu lokalnego, budowania lokalnych partnerstw i zrównoważonego zarządzania energią swoją oraz grupy, mającą na celu minimalizowanie ryzyka wypalenia aktywistycznego i wzmacnianie potencjału grup aktywistów działających lokalnie.
Więcej informacji o projekcie udziela Aleksandra Ziołkowska, e-mail: [email protected]