Jordania: Ratyfikacja Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka

Udział dzieci w siłach zbrojnych nie jest nieunikniony. Nie ma wytłumaczenia ani argumentu uzasadniającego wykorzystywanie dzieci w walkach i ich maltretowanie. To rządy lub liderzy zbrojnych grup politycznych podejmują decyzję o rekrutacji i udziale dzieci w konfliktach zbrojnych. Niewybaczalne jest zachęcanie dzieci i młodych ludzi do popełniania aktów barbarzyństwa, jak również dopuszczanie się wobec nich poważnych naruszeń praw człowieka. Nadszedł czas, aby wyłączyć dzieci z uczestnictwa w wojnie.

W ramach Koalicji Na Rzecz Zaprzestania Wykorzystywania Dzieci-Żołnierzy, Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz ratyfikowania przez państwa Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka, bez zastrzeżeń, aby ustanowić minimalną granicę wieku, od której możliwe byłyby wszelkie formy rekrutacji na 18 lat oraz, aby wprowadzić postanowienia protokołu do narodowego ustawodawstwa tych państw.

Podejmij działanie!

Napisz do rządu Jordanii wykorzystując poniższy list.

  
-

Apele prosimy wysyłać do:

His Majesty King Abdallah bin Hussein
Office of H.M. the King
Royal Palace
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan

Fax: + 962 6 462 7421

E-mail: [email protected]


Faisal Al-Fayez
Prime Minister and Minister of Defence
Office of the Prime Minister
PO Box 1577
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan

Fax: + 962 6 464 2520