Kampania Broń Kontrolowana: Amnesty International, International Action Network on Small Arms (IANSA) i Oxfam International.

 Głosowanie na forum Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest pierwszym przypadkiem, gdy rządy państw oficjalnie poparły inicjatywę wypracowania Traktatu o Handlu Bronią. A poparcie było przytłaczające: 139 państw głosowało za przy jednoczesnym sprzeciwie tylko jednego – Stanów Zjednoczonych. Poparcie było szczególnie silne wśród krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy.  
Prace nad Traktatem rozpoczną się na początku 2007 roku, gdy nowy Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, zacznie zabiegać o opinie wszystkich krajów członkowskich w celu ustanowienia fundamentów dla Traktatu.  
W momencie przedłożenia pod głosowanie, rezolucja w sprawie rozpoczęcia prac nad Traktatem była wspierana przez 116 rządów; tak znaczne poparcie zawdzięcza m.in. piętnastu laureatom Pokojowej Nagrody Nobla, którzy jednogłośnie upomnieli się o Traktat w swoim oświadczeniu z zeszłego tygodnia,  wydanym przez Fundację Arias i Kampanię Broń Kontrolowana.   
-Tak powszechna zgoda na wypracowanie globalnego Traktatu o Handlu Bronią jest historyczną szansą na zwalczenie plagi, jaką jest nieodpowiedzialność i niemoralność podmiotów zaangażowanych w nielegalne transfery broni. Opracowanie wiarygodnego Traktatu doprowadzi do wyjęcia spod prawa tych transferów, które skutkują systematycznymi morderstwami, gwałtami, torturami i wypędzeniem tysięcy ludzi.- Kate Gilmore, zastępca Sekretarz Generalnej Amnesty International.
 -Poprzez wynik dzisiejszego głosowania, rządy opowiedziały się za zakończeniem skandalu, jakim jest nieuregulowany handel bronią. Od rozpoczęcia Kampanii trzy lata temu, około milion ludzi zginęło wskutek użycia broni konwencjonalnej. W tym samym czasie podobna liczba ludzi ze 170 krajów świata wyraziła swoje poparcie dla Traktatu o Handlu Bronią. Dzisiaj rzady odpowiedziały na to wezwanie.- skomentował Jeremy Hobbs, Dyrektor Oxfam International.
 -Przeszliśmy długą drogę od inauguracji Kampanii trzy lata temu: wówczas rozpoczęcie negocjacji nad Traktatem było w najlepszym przypadku idealistyczną wizją. Dzisiaj mamy poparcie większości; to zwycięstwo musi zostać przekute w  silny, efektywny,  oparty na zobowiązaniach państw i prawie międzynarodowym Traktat o Handlu Bronią.- powiedziała Rebecca Peters, Dyrektorka IANSA.  
Uwagi do wydawców 
Proces
Rezolucja zobowiązuje Sekretarza Generalnego to przeanalizowania wizji wszystkich państw członkowskich ONZ w kwestii możliwości wdrożenia, zakresu oraz parametrów wyjściowych wszechstronnego i prawnie wiążącego instrumentu, ustanawiającego wspólne, międzynarodowe standardy eksportu, importu I transferów broni konwencjonalnej. Raport Sekretarza Generalnego z tych konsultacji na zostać przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu pod koniec 2007 roku. Następnie, w 2008 roku, przewidziane jest powołanie przez Sekretarza Generalnego grupy ekspertów rządowych , których zadaniem będzie szczegółowe opracowanie problemu i przedstawienie raportu Zgromadzeniu Ogólnemu.
 O kampanii
Pomysł ustanowienia powszechnie obowiązujących zasad w zakresie międzynarodowych transferów broni powstał w 1995 roku m. in. z inicjatywy kilku laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, wśród nich Amnesty International i Doktora Oscara Ariasa. Kampania Broń Kontrolowana została zainaugurowana przez AI, Oxfam International i IANSA w 2003 roku I do tej pory cieszy się poparciem co najmniej miliona jej zwolenników na całym świecie. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Nicola East, Amnesty International, Nowy Jork: +1 646 334 4286; e-mail: [email protected]
Clare Rudebeck, Oxfam International, Nowy Jork: +1 646 388 2886; e-mail: [email protected]
Kate Noble, IANSA, Londyn: +44 (0)20 7065 0875 lub +44 (0) 7900242869; e-mail: [email protected]
Tłumaczenie: Kaja Kulesza