Kara śmierci: ostatnia dekada

Od czasu pierwszego Światowego Dnia Przeciwko Karze Śmierci w 2003 r. kampania prowadzona przez międzynarodową koalicję organizacji pozarządowych przyczyniła się do abolicji kary śmierci w 17 państwach, co daje łącznie 140 państw, które zniosły karę śmierci w prawie lub w praktyce – jest to ponad 70% krajów całego świata. Jednakże wciąż istnieje grupa państw – wśród nich takie potęgi jak Stany Zjednoczone i Chiny – które wykonują egzekucje.
– Zniesienie kary śmierci przez 17 krajów to znaczący postęp. Mimo tego sukcesu walka wciąż trwa i pozostało jeszcze wiele do zrobienia, aby zaprzestano egzekucji raz na zawsze – mówi Widney Brown, Starszy Dyrektor Amnesty International ds. Prawa Międzynarodowego i Polityki.
W kierunku abolicji
Wśród 140 państw, które podjęły decyzję o abolicji, są kraje reprezentujące wszystkie regiony świata, religie, kręgi kulturowe oraz systemy prawne.
Od 2003 r. średnio dwa państwa każdego roku znoszą karę śmierci w odniesieniu do wszystkich przestępstw – ostatnia była Łotwa w styczniu 2012 r.
26 nowych państw ratyfikowało Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który zakazuje kary śmierci. Obecnie Protokół podpisało 75 państw, w tym ostatnio Benin, Mongolia i Madagaskar.
Złe wiadomości
Każdego roku, poza nieznaną liczbą straconych osób w Chinach, w krajach takich jak Iran, USA, Jemen i Korea Północna wykonywane są egzekucje.
W 2012 roku w Iraku, w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy i Arabii Saudyjskiej zaobserwowano wzrost liczby egzekucji. Prawie jedna trzecia egzekucji w Arabii Saudyjskiej w 2012 r. (65 wg. danych z początku października) została wykonana na rzekomych przestępcach narkotykowych, w tym na wielu obcokrajowcach. W Iraku w tym roku zostało straconych już 119 osób – niemal dwukrotnie więcej niż w 2011 r.
Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w krajach, które niedawno wznowiły egzekucje: Botswanie, Japonii i Gambii. W Indiach groźba wznowienia kary śmierci jest bardzo realna. W niektórych przypadkach egzekucje wznowiono po bardzo długiej przerwie – Gambia nie wykonywała wyroków śmierci od trzech dekad.
Amnesty International wzywa wszystkie kraje do zniesienia kary śmierci
– Żaden system wymiaru sprawiedliwości na Ziemi nie jest doskonały. Ryzyko wykonania egzekucji na niewinnej osobie jest zatem bardzo wysokie. Mylić się jest rzeczą ludzką. Żadne państwo nie może uzasadniać podjęcia takiego ryzyka – podkreśla Widney Brown. – Kara śmierci jest nieodwracalna. A co gdyby błędnie skazano Twojego ojca lub siostrę, matkę lub brata?
Wraz ze swoimi partnerami ze Światowej Koalicji Przeciwko Karze Śmierci, Amnesty International będzie nadal promować ustawodawstwo krajowe zakazujące kary śmierci, wzywać państwa do ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego, a także wspierać przyjęcie pod koniec 2012 r. czwartej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wzywającej do wprowadzenia moratorium na egzekucje i w dalszej perspektywie zniesienia kary śmierci.
Każdy może wziąć udział w akcjach Amnesty International. Cały czas zbieramy podpisy pod petycją “Wypisz karę śmierci z Białorusi”.