Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej

-Mieliśmy nadzieję, że nagłaśniane w ostatnich latach inicjatywy podejmowane przez władze Arabii Saudyjskiej mające na celu poprawienie sytuacji praw człowieka przyczynią się do zakończenia stosowania kary śmierci lub przynajmniej do zmniejszenia liczby wykonywanych egzekucji. Na razie jednak stajemy się świadkami znacznego wzrostu liczby egzekucji więźniów sądzonych często w tajnych i niesprawiedliwych procesach, co podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci- powiedział Malcolm Smart, dyrektor programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
W 2007 roku nastąpił wyraźny wzrost liczby egzekucji (w sumie 158), w stosunku do liczby wykonanych wyroków śmierci w 2006 roku, gdy Amnesty International udokumentowała 39 takich przypadków. Według danych Amnesty International w bieżącym roku, do końca sierpnia wykonano 71 wyroków śmierci i istnieją obawy, że w najbliższych tygodniach w związku z końcem świętego miesiąca Ramadan nastąpi kolejna fala egzekucji.
-Władze Arabii Saudyjskiej wciąż stosują karę śmierci na ogromną skalę co stoi w sprzeczności z ogólnoświatową tendencją abolicjonistyczną- powiedział Malcolm Smart. -Co więcej, kara śmierci wykonywana jest nieproporcjonalnie, także jako narzędzie dyskryminacji na gruncie etnicznym bądź narodowym. Częściej stosowana jest wobec ubogich obcokrajowców pracujących w Arabii Saudyjskiej oraz wobec Saudyjczyków którzy nie mają koneksji, które pomogłyby im uniknąć egzekucji.- Ubodzy pracownicy pochodzący z rozwijających się krajów Afryki lub Azji nie mają prawników, którzy mogliby ich bronić i nie są w stanie sprostać obowiązującym procedurom sądowym. Ci ludzie, a także Saudyjczycy skazani na karę śmierci nie mają dostępu do wpływowych osób takich jak przedstawiciele władz ani do pieniędzy, czyli czynników mogących zagwarantować im ułaskawienie.
-Sposób w jaki kara śmierci jest orzekana i wykonywana jest bardzo surowy, w dużej mierze tajny i często niesprawiedliwy. Sędziowie – wszyscy z nich to mężczyźni – mają dużą swobodę postępowania i mogą wydawać wyroki śmierci za niejasno sformułowane przestępstawa, a także za te popełnione bez użycia przemocy- powiedział Malcolm Smart. -Zdarzało się także, że emigranci nie byli informowani o wydanym na nich wyroku śmierci aż do dnia egzekucji.- Obecnie stosowaną metodą jest publiczne ścięcie głowy. W niektórych przypadkach po egzekucji skazaniec zostaje ukrzyżowany. Arabia Saudyjska jest jednym z niewielu panstw świata gdzie duży jest odsetek egzekucji kobiet, a kara śmierci grozi także za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Według Malcolma Smarta -Najwyższy czas by władze Arabii Saudyjskiej zajęły się tą sprawą i przestrzegały swoich zobowiązań międzynarodowych.-
-Jako członek Rady Praw Człowieka ONZ, rząd powinien szybko podjąć kroki by położyć kres tej koszmarnej tendencji oraz dołożyć starań by praktyki sądowe i obowiązujące prawo były zgodne ze standardami prawa międzynarodowego. Stosowanie kary śmierci wobec dzieci musi zostać zakazane, powinna istnieć gwarancja sprawiedliwego procesu sądowego, a szerząca się dyskryminacja musi być zwalczana. Należy też ukrócić swobodę sędziów w zakresie orzekania wyroków egzekucji ponieważ jest to okrutna, niehumanitarna i odbierająca godność ludzką forma kary.-
********************************************************************************************
Od ponad 25 lat Amnesty International dokumentuje stosowanie na ogromną skalę kary śmierci w Arabii Saudyjskiej. Raport zawiera najnowsze informacje uzyskane przez organizację dotyczące zmian w systemie prawnym, sądownictwie i sytuacji praw człowieka jakie zaszły w Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach. Mimo podjętych starań organizacji nie udało się przeprowadzić badań na miejscu.

Raport – ang

Raport – brief – ang
Fakty i liczby – ang
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz