Kara śmierci w Japonii

Organizacja skierowała prośbę do nowego Ministra Sprawiedliwości Yasuoka Okiharu by przeprowadzić ponowne badania nad krajową polityką w sprawie kary śmierci po tym jak Mantani Yoshiyuki (68), Yamamoto Mineteru (68) and Hirano Isamu (61) zostali powieszeni.
Włącznie z tymi, całkowita liczba wykonanych egzekucji w tym roku wynosi 13. Były to pierwsze egzekucje od 2 sierpnia, kiedy Yasuoka Okiharu objął urząd i są kolejnym dowodem na to, że władze japońskie mają zamiar sankcjonować odbieranie życia w majestacie prawa.
Obecnie w celach śmierci w Japonii przebywają 102 osoby. Władze więzienne zazwyczaj przeprowadzają egzekucje w tajemnicy. Urzędnicy zawiadamiają współwięźniów z celi śmierci na godzinę przed wyknaniem wyroku, natomiast  członkowie rodziny są informowani już po egzekucji.
Kiedy proces apelacyjny dobiega końca, skazaniec przebywający w celi śmierci może czekać lata a nawet dekady na egzekucję. Pratkyka ta oznacza, że więzień może być stracony w każdym momencie i żyje w ciągłym srachu przed egzekucją.
Kiedy Rada Praw Człowieka ONZ przyglądała się sytuacji praw człowieka w Japonii w maju 2008,  wyraziła największe zaniepokojenie kwestią kary śmierci. Wiele krajów przekonywało Japonię do przyjęcia moratorium na wykonywanie kary śmierci na podstawie Rezolucji 62/149 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która wzywa wszystkie kraje do przyjęcia moratorium.