Katowice. Szkolenie dla aktywistów i aktywistek praw człowieka!

katowice_szkolenie

Chcesz dołączyć do ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę związaną z prawami człowieka i chcesz aktywnie działać w swoim środowisku na rzecz globalnej walki z ubóstwem?
Przyjdź na szkolenie w Katowicach i zostań Aktywistą/Aktywistką!
Wyślij swoje zgłoszenie do 20.11. na adres: [email protected] z dopiskiem Katowice_Aktywizm
Osoby, które zakwalifikują się do wzięcia udziału w szkoleniu otrzymają informacje organizacyjne wraz z szczegółowym programem szkolenia do dnia 20.11.
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

  • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia akcji temat praw człowieka oraz ubóstwa
  • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności organizowania publicznych akcji

PROGRAM SZKOLENIA
Program przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

  • Prawa człowieka i ubóstwo, współzależność i niepodzielność praw człowieka
  • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
  • Związek ubóstwa z brakiem poszanowania praw człowieka – prawo do zdrowia, prawa seksualne i reprodukcyjne
  • Podejmowanie działania na rzecz eliminacji ubóstwa, na przykładach kampanii prowadzonych przez Amnesty International
  • Metody aktywne w pracy z grupą

KWESTIE ORGANIZACYJNE:
Szkolenie odbędzie się w dniach 22 i 23.11.2014 r. w Klubie Prokultura, ul. Jagiellońska 17A, Katowice (za Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wejście od ul. Królowej Jadwigi).
Zajęcia odbywają się w godzinach:
Sobota 22.11 – 9:00 – 17:00 (z przerwa obiadową)
Niedziela 23.11 – godziny 9:00 – 14:00
Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia oraz dojazdu na szkolenie.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny www.amnesty.org.pl
ZAPRASZAMY!
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.