Konferencja: "Lokalne zmiany na rzecz równości"

Projekt Amnesty International “Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji” to dziesiątki zaangażowanych szkół, setki uczniów i uczennic, które podjęły działanie aby zwrócić uwagę na problem dyskryminacji w ich najbliższym otoczeniu. Nauczyciele i nauczycielki wraz z grupami projektowymi realizowali warsztaty, spotkania konferencje, aby ostatecznie zaplanować działanie na rzecz zmian w ich lokalnym środowisku.
W czasie konferencji przedstawiciele i przedstawicielki szkół z całej Polski będą prezentować efekty swojej pracy, zrealizowane projekty, wyzwania oraz dobre praktyki, z których mogą skorzystać kolejni aktywiści, aktywistki oraz edukatorzy i edukatorki.
PROGRAM:
Na konferencji gościć będą uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki, którzy zaprezentują efekty swojej pracy oraz eksperci i ekspertki, które podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej.
Podczas konferencji zostanie zaprezentowana także publikacja końcowa projektu: “Stop Dyskryminacji. Przykłady dobrych praktyk w pracy z młodzieżą”, która prezentuje inspiracje oraz dobre praktyki działań antydyskryminacyjnych.
Do  udziału w spotkaniu zapraszamy szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, aktywistów aktywistki oraz edukatorów i edukatorki.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
KIEDY:
8 kwietnia (piątek)
GODZINY:
11:00-16:30
GDZIE:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 4 piętro, sala Rudniewa
W czasie konferencji zapewniamy poczęstunek, lunch oraz zwracamy koszty dojazdu dla osób spoza Warszawy.
ZGŁOSZENIA:
Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić ankietę zgłoszeniową>>
Zgłoszenia należy wypełnić do dnia 29.03.2016 r.
* Szczegółowy program spotkania zostanie rozesłany do osób, które wypełniły formularz oraz niebawem zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia.

Tematy