Korea Północna: Komisja Śledcza ONZ to pozytywny krok w stronę rozliczenia zbrodni przeciwko ludzkości


Zdjęcia satelitarne obozów koncentracyjnych w Korei Północnej.

Zdjęcia satelitarne obozów koncentracyjnych w Korei Północnej.

Rada Praw Człowieka ONZ w Genewie poparła bez głosowania rezolucję ustanawiającą Komisję Śledczą do zbadania naruszeń praw człowieka w Korei Północnej.
– Powołanie Komisji Śledczej to pozytywny krok ku rozliczeniu poważnych naruszeń praw człowieka w Korei Północnej. Państwa członkowskie ONZ wysłały jasną wiadomość dla władz Korei Północnej: osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną pociągnięte do odpowiedzialności – mówi Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International. – Miliony ludzi w Korei Północnej cierpią z powodu ekstremalnie surowych represji. Setki tysięcy osób, w tym dzieci, są przetrzymywane w obozach politycznych i innych ośrodkach, gdzie przymuszane są do ciężkiej pracy, poddawane torturom i innemu nieludzkiemu traktowaniu. Z zadowoleniem przyjęliśmy również szeroki mandat zagwarantowany Komisji Śledczej. Oznacza to, że Komisja może badać rażący i systematyczny charakter naruszeń praw człowieka, w tym zbrodni przeciwko ludzkości, oraz zapewnić pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Wzywamy rząd Korei Północnej do pełnej współpracy z Komisją i umożliwienie jej członkom dostępu do kraju. Sekretarz Generalny ONZ musi zapewnić Komisji odpowiednie środki, umożliwiające jej efektywne wykonywanie mandatu – powiedziała Aleksanda Zielińska.

*  *   *
Społeczność międzynarodowa i rządy państw w sprawie Korei Północnej wciąż mogą zrobić więcej. Aby wywierać na nie stały nacisk oraz budować świadomość sytuacji praw człowieka w Korei Północnej, polska sekcja Amnesty International rozpoczęła #HairProtest. Ta fotopetycja jest zaledwie jedną akcją z wieloletniej kampanii, jaką Amnesty prowadzi w sprawie Korei Północnej.