Korea Północna: Rada Bezpieczeństwa musi zareagować na zbrodnie przeciwko ludzkości

– Kompleksowy raport Komisji obnaża makabryczne realia życia w Korei Północnej. Ciężar i charakter naruszeń praw człowieka w tym kraju wykracza poza jakąkolwiek skalę – powiedziała Roseann Rife, Dyrektorka Badań nad Wschodnią Azją w  Amnesty International.

Komisja Śledcza ONZ ds. praw człowieka w Korei Północnej, która miała za zadanie zbadanie poważnych, systemowych i powszechnych przypadków naruszeń praw człowieka w tym kraju, opublikowała dzisiaj swój raport.
Raport ujawnia, że Korea Północna dopuściła się zbrodni przeciwko ludzkości – wysyłąjąc skazanych do obozów dla więźniów politycznych. torturując i przeprowadzając egzekucje nierzadko bez procesu.

– Rada Bezpieczeństwa ONZ i Rada Praw Człowieka powinny wykorzystać tę okazję i użyć wszelkich środków i wpływów, by zapewnić, że władze Korei Północnej zareagują na doniesienia Komisji. Mieszkańcy Korei Północnej zasługują przynajmniej na tyle – powiedziała Rife.

Komisja ONZ przedstawiła dwie opcje, by zapewnić, że osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną ukarane – skierowanie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sprawy przed Międzynarodowy Trybunał Karny lub ustanowienie trybunału ad hoc dla tej sprawy.

– Społeczność międzynarodowa nie może sobie pozwolić na bezczynność, kiedy popełniane są tak poważne przestępstwa. Ustalenia Komisji potwierdzają potrzebę podniesienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, obok zagadnień bezpieczeństwa i pokoju, kwestii praw człowieka w Korei Północnej – podkreśla Rife.
Komisja wezwała Koreę Północną do publicznego uznania faktu, że w kraju łamane są prawa człowieka oraz istnieje rozległa sieć obozów politycznych. Wśród pozostałych rekomendacji 372-stronicowego raportu znalazło się wezwanie Chin i innych rządów do powstrzymania repatriacji osób z Korei Północnej.
Tło wydarzeń:
W grudniu 2013 roku Amnesty International opublikowała zdjęcia satelitarne ukazujące ciągły rozwój dwóch największych obozów politycznych w Korei Północnej. Dowody zostały dostarczone Komisji Śledczej ONZ.
Setki tysięcy ludzi – w tym dzieci – są przetrzymywane w obozach politycznych i innych ośrodkach detencji w Korei Północnej. Wielu z nich nie popełniło żadnego przestępstwa, ale są krewnymi osób oskarżonych o poważne przestępstwa polityczne. Zostali ukarani na podstawie zasady zbiorowej odpowiedzialności, "winni za pokrewieństwo".
Od lat 90. prawie milion mieszkańców Korei Północnej zmarło z głodu. Głód i kryzysy żywnościowe w dużej mierze pozostają w ukryciu z powodu kontrolowania przez władze przepływu informacji, restrykcji dotyczących przemieszczania się obywateli Korei Północnej i pracowników organizacji humanitarnych, a także zakrojonego na szeroką skalę tłumienia wolności słowa i zrzeszania się.