Korea Południowa: kara śmierci zgodna z Konstytucją.

Według Rosseann Rife, dyrektora programu Azji i Pacyfiku Amnesty International:-Decyzja Trybunału Konstytucyjnego Korei Południowej jest krokiem wstecz w stosunku do trendów, jakie panują w kraju, gdzie od dekady nie przeprowadzono żadnej egzekucji-.
Amnesty International uważa Koreę Południową za kraj, w którym nie stosuje się w praktyce kary śmierci, ponieważ nie przeprowadzono żadnej egzekucji od czasu objęcia prezydentury przez Kim Dea Junga w 1998 roku. Sam Prezydent Kim doświadczył barbarzyństwa kary śmierci, gdy został na na nią skazany w 1980 roku.
Pomimo zawieszenia wykonywania kary śmierci w Korei Płd, w celach śmierci wciąż oczekuje na jej wykonanie 57 skazanych. Wciąż powiększa się grono krajów, które odchodzą od wykonywania kary śmierci. 70% państw nałożyło memorandum na wykonywanie kary śmierci albo w ogóle odstąpiło od skazywania na nią.
-Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Amnesty International wzywa Koree Południową do zmiany stanu zawieszenia wykonywania kary śmierci na całkowite zaprzestanie orzekania kary śmierci. Jakikolwiek ruch w odwrotnym kierunku będzie tragiczny dla międzynarodowego wizerunku Korei Południowej. Jako gospodarczy lider regionu, Korea Południowa powinna świecić przykładem w kwestii przestrzegania prawa do życia każdej jednostki,- podkreśla Rosseann Rife.
Amnesty International jest przeciwko stosowaniu kary śmierci w jakiejkolwiek postaci, ponieważ stanowi ona pogwałcenie praw jednostki do życia i jest okrutną oraz poniżającą karą. Ponadto kara śmierci jest nieodwracalna i zawsze będzie istniało ryzyko egzekucji niewinnej osoby. Dodatkowo kara śmierci okazuje się być karą arbitralną i dyskryminującą, stosowaną głównie przeciwko ludziom biednym i marginalizowanym oraz przedstawicielom mniejszości.
/Koniec
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International Polska
Tel.+48 22 827 60 00 tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]
Tłumaczył: Przemek Basaj