Kuba: Wyroki ciężkiego więzienia – gigantyczny krok wstecz dla praw człowieka

-Kubańskie sądy nie orzekały takich ciężkich wyroków, na tak dużej liczbie osób od ponad dwóch dekad, o czym świadczą zapisy przebiegu rozpraw. To przerażający rozwój .-

-Ci ludzi, według obaw Amnesty International zostali aresztowani jedynie za pokojowe korzystanie z fundamentalnych wolności, zostali skazani po jawnie niesprawiedliwych, pośpiesznych i tajnych procesach-, dodała organizacja.

W szczególnie niepokojącym przypadku, prokuratorzy zażądali kary śmierci dla José Daniela Ferrer Castillo, działacza i regionalnego koordynatora Movimiento Cristiano Liberación (Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia) w prowincji Santiago de Cuba i Varela Preject, petycji o referendum w sprawie fundamentalnych wolności.

Amnesty International, która publicznie chwaliła faktyczne moratorium na egzekucje, które praktykowane było na Kubie przez ostatnie 3 lata, uznaje domniemane uciekanie się oskarżenia do kary śmierci dla José Daniela Ferrer Castillo jako krok poważnie wstecz.

Amnesty International opublikowała niedawno dokument: -Kuba – przytłaczające rozprawianie się z wyrażającymi odmienne poglądy-, po aresztowaniu przynajmniej 77 dysydentów, niezależnych dziennikarzy i działaczy na rzecz praw człowieka. Wszyscy oni byli oskarżeni w niesprawiedliwych procesach o naruszenie bezpieczeństwa państwa i inne przewinienia.

-Rząd kubański musi zapewnić, że nikt nie jest więziony za pokojowe używanie swojego prawa do wolności słowa i zgromadzeń-, powiedziała organizacja.

Amnesty International rozważy czy któreś z uwięzionych osób mogą zostać uznane za więźniów sumienia.

Tematy