Liban: wezwij rząd do przyjęcia Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego

Liban jest jednym z wielu państw Bliskiego Wschodu, które do tej pory nie ratyfikowały, czy też nie przyjęły Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC).

Amnesty International i Koalicja Na Rzecz ICC wzywają Liban do przyjęcia Statutu Rzymskiego. Czyniąc to, Liban uznałby jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w sytuacji, gdyby sądy państwowe okazały się niechętne bądź też niezdolne do przeprowadzenia postępowania sądowego i ukarania winnych. Do tej pory na całym świecie Statut Rzymski ratyfikowały 94 państwa, w tym również Jordania.

W ostatnich miesiącach ruch na rzecz ratyfikacji Traktatu Rzymskiego przez państwa Bliskiego Wschodu uległ przyspieszeniu, a grupy złożone z obywateli libańskich coraz głośniej nawołują rząd do przyjęcia Statutu Rzymskiego. Ostatnimi laty Liban ratyfikował Konwencję w Sprawie Likwidacji Dyskryminacji Wszelkich Form Przemocy Wobec Kobiet, Konwencję Praw Dziecka i Konwencję o Zakazie Stosowania Tortur. Teraz Liban ma możliwość zademonstrowania swego zaangażowania na rzecz międzynarodowej sprawiedliwości poprzez przyjęcie Statutu Rzymskiego i zachęcenie innych państw Bliskiego Wschodu, aby zrobiły to samo.

Zareaguj!

Poprzyj apel Amnesty International wysyłając listy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wzywając rząd Libanu do przyjęcia Statutu Rzymskiego i wprowadzenia jego postanowień do prawa narodowego.

 

  
-

Jego Ekscelencja Rafiq Hariri

Prime Minister

Office of the Prime Minister

Grand Sérail

Rue des Arts et Métiers

Sanayeh, Beirut

Lebanon

Fax: + +961 1 785 014