List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej ws. KPO

Razem z 12 innymi organizacjami wchodzącymi w skład Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS skierowaliśmy list do Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

List powstał w związku z zapowiedziami polskich władz, że dokument Krajowego Planu Odbudowy został już uzgodniony i ma być formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 2 czerwca 2022 r., podczas wizyty Przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen w Warszawie.

W liście pytamy, czy Krajowy Plan Odbudowy uwzględnia jasno i wyraźnie opisane obowiązki polskich władz wynikające z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lipca 2021 r. (C-204/21 R) oraz z 15 lipca 2022 r. (C-204/21 R).

Wskazujemy również, że ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 26 maja 2022 r., która została uchwalona przez Sejm RP zgodnie z prezydenckim projektem ustawy (który teraz będzie procedowany przez Senat RP), zawiera tylko kosmetyczne zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów i w najmniejszym stopniu nie spełnia oczekiwań sformułowanych w październiku 2021 r. przez KE (wynikających z lipcowych orzeczeń TSUE).

Podkreślamy, że ustawa ta:

  • przewiduje jedynie pozorną likwidację Izby Dyscyplinarnej;
  • nie przewiduje obowiązku przywrócenia do pracy sędziów, którzy zostali bezprawnie zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną;
  • nie przewiduje zmiany, która realistycznie przywróciłyby funkcjonowanie niezależnego i bezstronnego systemu dyscyplinarnego dla sędziów.

Pełna treść listu po angielsku>>>