List otwarty do Premiera RP

23 października 2008
Szanowny Panie Premierze,
Amnesty International z nadzieją przypatrywało się Pana wizycie w Pekinie. Przed wizytą wystosowaliśmy list do Pana Premiera, w którym apelowaliśmy o poruszenie w rozmowach z władzami Kraju Środka problemu łamania praw człowieka. Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w trakcie wizyty i rozmów z najwyższymi decydentami Chińskiej Republiki Ludowej problematyka praw człowieka nie zostanie poruszona.
Byliśmy wstrząśnięci marcowymi wydarzeniami w Tybecie i doniesieniami o naruszeniach praw człowieka w Chinach przed rozpoczęciem i w trakcie Igrzysk w Pekinie. Od polskich władz otrzymaliśmy zapewnienie, że kwestia praw człowieka jest każdorazowo podnoszona w kontaktach z władzami chińskimi na najwyższych szczeblach. Pan Premier, jako jeden z nielicznych przywódców światowych zdecydował się nie brać udziału w ceremonii otwarcia Igrzysk.
Po zakończeniu Igrzysk sytuacja w Chinach nie uległa poprawie, dlatego też, rozumiejąc wielkie znaczenie trwającej aktualnie wizyty i możliwości nawiązania trwałej współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z Chinami, liczyliśmy na to, że Pan Premier podejmie trudne rozmowy na temat sytuacji praw człowieka w Chinach.
Amnesty International raz jeszcze apeluje aby w trakcie wizyty Pana Premiera w Chinach polska delegacja upomniała się o uwolnienie więźniów sumienia, w tym Ye Guozhu, Hu Jia, Yang Chunlina, i wszystkich innych, którzy są przetrzymywani jedynie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań; zaprzestanie procederu aresztowań, którym nie towarzyszy proces sądowy, a którego ofiarami są m.in. osoby krytykujące władze; opublikowanie pełnych krajowych statystyk dotyczących wykonywania kary śmierci oraz zmniejszenie liczby wydawanych wyroków śmierci i wyjaśnienie kwestii zabójstw i zatrzymań, które miały miejsce po marcowych protestach w Tybecie, w tym wyjaśnienie losów 116 osób oficjalnie uznanych za przebywające w areszcie oraz uwolnienie ludzi przetrzymywanych za udział w pokojowych demonstracjach lub zapewnienie im przeprowadzenia sprawiedliwego procesu.
Podjęcie powyższych tematów byłoby znaczącym krokiem w kierunku ochrony praw człowieka.
Z poważaniem
Draginja Nadaždin
Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International Polska