Litwa blokuje prawdę o tajnych więzieniach CIA

Decyzja Prokuratora Generalnego została ogłoszona zaledwie w kilka tygodni po publikacji raportu Amnesty International na temat bezprawnych transferów na Litwę w czasie, gdy tajne więzienia najprawdopodobniej już tam działały.
Amnesty International wraz z organizacją Reprive z Londynu wezwała władze do ponownego otwarcia dochodzenia w sprawie zaangażowania Litwy w prowadzony przez Stany Zjednoczone program bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA. Reprive dostarczyła do raportu nowe informacje na temat lotów.
“Twierdzenie Prokuratora, że nie pozostało już nic do zbadania, jest po prostu niewiarygodne,” powiedziała Julia Hall, ekspertka Amnesty International ds. walki z terroryzmem i praw człowieka.
“Jest znacząca liczba informacji, starych i nowych, które jeszcze nie zostały w pełni zbadane. Jedynym powodem dla którego śledztwo nie zostało ponownie otwarte, jest strach przed prawdą.”
Śledztwo parlamentarne na Litwie, które zostało przeprowadzone w 2009 roku, dowiodło, że dwa tajne więzienia były przygotowane na przyjęcie więźniów.
Prokurator Generalny rozpoczął śledztwo w tej sprawie w styczniu 2010 roku i zamknął je rok później na podstawie wątpliwych argumentów, w tym twierdzenia, że informacje zebrane przez prokuraturę nie mogą zostać ujawnione ze względu na “tajemnicę państwową”.
W opublikowanym przez Amnesty International raporcie “Kiedy w końcu poznamy prawdę na temat tajnych więzień CIA na Litwie. Niezależne śledztwo musi być przeprowadzone teraz!” organizacja argumentuje, że kluczowe dowody w pierwszym śledztwie nie zostały odpowiednio zbadane. Delegacja Amnesty International i organizacji Human Rights Monitoring Institute z Wilna spotkała się z przedstawicielami rządu we wrześniu, aby ponaglić ich do ponownego otwarcia śledztwa.
Wśród cytowanych w raporcie nowych ustaleń znalazły się wiarygodne zarzuty, że Abu Zubajda, obecnie więziony w bazie na Guantanamo, był przetrzymywany w tajnym więzieniu na Litwie.
“Wiemy, że ludzie byli torturowani w miejscach takich, jak te odkryte na Litwie,” powiedziała Julia Hall.
“Jeśli takie nadużycia miały również miejsce na Litwie, to opinia publiczna ma prawo, aby znać prawdę; ofiary mają prawo do prawdy; a rząd jest zobowiązany do postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osoby, które są za to odpowiedzialne. Decyzja Prokuratora o niepodjęciu na nowo śledztwa w sprawie zaangażowania jego kraju w program bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA jest haniebnym zaniedbaniem i pogwałceniem zobowiązań Litwy w dziedzinie praw człowieka.”