Łódź: 10 października – happening przeciwko karze śmierci

Działacze Amnesty International będą również zbierać podpisy pod petycjami dotyczącymi kontrowersyjnych przypadków orzekania kary śmierci na całym świecie, m.in. będą się domagać zmiany wyroku dla Delary Derabi, skazanej na śmierć za morderstwo popełnione, rzekomo przez nią (istnieją tylko bardzo słabe dowody), w chwili, gdy miała 17 lat (zgodnie z prawem międzynarodowym nie można skazywać na śmierć osób niepełnoletnich w chwili popełnienia zbrodni).
Akcja wpisuje się w jedną z głównych międzynarodowych kampanii Amnesty International – – Świat Wolny od Kary Śmierci- (zapoczątkowaną 24 sierpnia 
2008). Październikowy Dzień Przeciwko Karze Śmierci ma zwrócić uwagę Polaków na fakt, że kara śmierci wciąż jest stosowana w 60 krajach świata, a w 2007 roku wykonano 1252 wyroki, z czego 88% miało miejsce w 5 państwach (Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, Pakistan oraz USA). Dane Amnesty International obejmują tylko oficjalnie podane do wiadomości egzekucje, najprawdopodobniej liczba straconych jest znacznie wyższa, ponieważ niektóre kraje (np. Chiny) nie udostępniają informacji dotyczących wykonanych wyroków kary śmierci.
Amnesty International walczy o zaprzestanie wykonywania kary śmierci na całym świecie. Przez 31 lat zajmowania się tą tematyką, liczba krajów całkowicie zabraniających stosowania kary śmierci zwiększyła się z 16 w 1977 do 90 w 2008r. Głównym celem tegorocznej kampanii jest przedłużenie o kolejny rok podpisanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2007 roku rezolucji dotyczącej zaprzestania wykonywania kary śmierci na całym świecie.