Łódź: Konferencja “Prawa człowieka a sytuacja Indian w Ameryce Łacińskiej” 16 grudnia 2004

Konferencja odbędzie się 16 grudnia (czwartek) w Łodzi, w budynku WSMiP UŁ przy

ul. Składowej 41/43.

Program konferencji:

 

10.00 – 10.15 otwarcie konferencji

 

10.15 – 10.35 mgr Andrzej W. Nowak (doktorant, Instytut Filozofii, UAM Poznań)

„Uniwersalizm pluralistyczny jako płaszczyzna dialogu pomiędzy uniwersalizmem praw człowieka a relatywizmem kulturowym.”

10. minutowa dyskusja (pytania do prelegenta)

 

10.45 – 11.05 mgr Joanna Sosnowska (studia podyplomowe CESLA)

Pueblos indígenas  w konstytucjach wybranych państw latynoamerykańskich.”

10. minutowa dyskusja

 

11.15 – 11.35 dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, UŁ)

„Prawa człowieka w świetle raportu CVR (Comision de la Verdad y la Reconcilacion), Peru.”

10. minutowa dyskusja

 

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 12.20 mgr Marcin Komosa (doktorant, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW)

„Prześladowania Indian Mapucze w okresie rządów wojskowych w Chile 1973-1990.”

10.minutowa dyskusja

 

12.30 – 12.50 mgr Agnieszka Bartczak

„Konsekwencje działalności koncernów naftowych dla sytuacji rdzennej ludności Amazonii ekwadorskiej. Aktywność Indian w obronie swych praw.”

10. minutowa dyskusja

 

13.00 – 13.20 mgr Kacper Świerk (doktorant, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM)

„Sytuacja Indian Machiguenga znad rzeki Paquiría, Rezerwat Nahua-Kugapakori, wschodnie Peru.”

10. minutowa dyskusja

 

13.30 – 13.45 – przerwa

 

13.45 – 14.05 – mgr Magdalena Krysińska-Kałużna (Amnesty International)

„Sytuacja brazylijskich Indian w raporcie Komisji Praw Człowieka brazylijskiego parlamentu.”

10. minutowa dyskusja

 

14.15 – 14.35 –  Joanna Trybowska (studia podyplomowe CESLA)

„Prawa człowieka a sytuacja Indian w Meksyku od lat dziewięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej.-

10. minutowa dyskusja

 

14.45 przerwa

15.15 – 15.35 Agnieszka Kapitańska (studentka WSMiP)

„Sytuacja Indian w Chile.”

10.minutowa dyskusja

 

15.55 – 16.15 Robert Wojno (student WSMiP)

„Prawa kobiet w świetle raportów Amnesty International”

10.minutowa dyskusja

 

16.25 panel dyskusyjny studentów WSMiP

 

17.00 zamknięcie konferencji

 

kontakt: Magdalena Krysińska-Kałużna [email protected]