MEKSYK: Obawa o bezpieczeństwo

Doniesiono, iż Olga Isabel León Victoria, 17-letnia dziewczyna z miejscowej wspólnoty Mixteca San Isidro Vista Hermosa w dystrykcie Tlaxiaco w stanie Oaxaca, została uprowadzona 29 sierpnia. Uwolniono ją 31 sierpnia, prawdopodobnie została ona zgwałcona przez porywaczy. Od tego czasu jej krewni i inni członkowie wspólnoty byli zastraszani, otrzymywali również pogróżki.
 
Według Amnesty International fakt porwania i gwałtu na Oldze Isabel ma związek z trwającym od dłuższego czasu konfliktem między członkami wspólnoty San Isidro Vista Hermosa a przedstawicielami samorządu miasta Santa Cruz Nudaco. Rząd stanu zawiódł w kwestii zapobieżenia przemocy i, według doniesień, zareagował ze zwłoką w sprawie porwania Olgi Isabel i gwałtu, jakiego się na niej dopuszczono.
 
29 sierpnia władze Santa Cruz Nudaco pojawiły się w San Isidro w towarzystwie ok. 500 zwolenników. Chcieli oni powołać nowe władze municypalne bez zgody zgromadzenia wspólnotowego San Isidro. W obawie przed atakiem, jego członkowie uciekli w góry lub do głównego miasta Tlaxiaco. Nieco później tego dnia rodzina Olgi Isabel odkryła jej zniknięcie.
 
Jak doniesiono, wieczorem 29 sierpnia jej rodzina otrzymała anonimowy telefon, w którym nieznany rozmówca powiedział: „Olga została uprowadzona przez władze Santa Cruz Nudaco”. Następnego dnia zaś Olga Isabel zadzwoniła z własnego telefonu komórkowego do Zoili Reyes Santiago – powszechnie znanej przywódczyni grupy z San Isidro będącej w opozycji do władz Santa Cruz Nudaco. Olga Isabel powiedziała jej w czasie tej rozmowy, by była ostrożna, gdyż porywacze zamierzali uprowadzić córkę Zoili zamiast niej. Prawdopodobnie umożliwiono Oldze Isabel wykonanie tego telefonu, ponieważ porywacze zdawali się mieć na celu przestraszenie członków wspólnoty.
 
Olgę Isabel uwolniono 31 sierpnia, 41 km od Santa Cruz Nudaco. Według relacji, otrzymała ona kopertę zaadresowaną do Zoili Reyes. Koperta ta została później otwarta przez ekspertów z biura prokuratora. Zawierała ona groźbę pod adresem Zoili Reyes i jej rodziny, która brzmiała: „Dziś popełniliśmy pomyłkę co do twojej rodziny, ale następnym razem nie zrobimy błędu, znam twoja rodzinę: Sarę, Alvaro, Marthę, Marię, Teresa, Edith, Alfonso, Miguela, Daniela i przede wszystkim ciebie, Zoila, każdy z nich będzie celem, a potem jesteś nim ty, przyjaciółko”.
 
Po uwolnieniu Olga Isabel relacjonowała, iż zamaskowany mężczyzna wepchnął ją do vana, w którym znajdowali się mężczyzna i kobieta, oboje także zamaskowani. Porywacze zawieźli ją w nieznane miejsce, gdzie trzymano ją związaną i z opaską na oczach. Wedle relacji została ona zgwałcona przez mężczyzn-porywaczy. Od czasu jej uwolnienia organizacjom broniącym praw człowieka udało się dokonać przeglądu oficjalnych akt sprawy i wywnioskowały one, iż w sprawie owego porwania i gwałtu nie zostało wszczęte żadne poważne dochodzenie.
 
Jak wynika z doniesień, rodzina Olgi Isabel była niejednokrotnie śledzona przez nieoznakowany samochód z przyciemnionymi szybami. 4 września członkowie wspólnoty San Isidro zorganizowali publiczne zgromadzenie w mieście Tlaxiaco, w trakcie którego widziano krążące po okolicy podobne samochody. Niemniej jednak urzędnicy niechętnie przyjmowali doniesienia o prześladowaniu tej rodziny. Amnesty International nie posiada  informacji o jakichkolwiek środkach ostrożności zastosowanych przez lokalne władze aby zapewnić bezpieczeństwo Oldze Isabel i jej rodzinie lub też o działaniach podjętych by chronić ludzi ze wspólnoty  San Isidro Vista Hermosa. Według dostępnych informacji, jest tylko jeden samochód policyjny z czterema funkcjonariuszami Policji Prewencyjnej patrolujący miasto. Porażka władz w sprawie zapobiegania eskalacji przemocy we wspólnocie także wystawia jej członków na dalsze ryzyko.
 
Doniesienia mówią także, iż w lipcu 2005 roku członkowie wspólnoty San Isidro byli więzieni, bici oraz otrzymywali groźby od zwolenników władz Santa Cruz Nudaco. Mimo złożenia skarg władze zaniedbały podjęcie działań przeciwko odpowiedzialnym za przemoc, włącznie z prezydentem miasta.
 
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:
  • apelując o natychmiastowe wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę Olgi  Isabel  León Victoria i jej rodziny;
  • apelując o zapewnienie bezpieczeństwa Zoili Reyes Santiago, jej rodzinie oraz innym  członkom wspólnoty San Sidro; 
  • wzywając do bezzwłocznego przeprowadzenia pełnego i bezstronnego dochodzenia w  sprawie doniesień o porwaniu i gwałcie Olgi Isabel Leon Victoria, podania do wiadomości  publicznej jego rezultatów oraz pociągnięcie winnych do odpowiedzialności;
  • wzywając do przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie pogróżek i ataków  przeciwko członkom wspólnoty San Isidro Vista Hermosa i jeśli ktokolwiek spośród władz  miasta jest zamieszany, do jego ukarania;
  • nakłaniając władze do zajęcia się problemami leżącymi u podstaw konfliktu pomiędzy  Santa Cruz Nudaco i San Isidro Vista Hermosa, aby uniknąć kolejnych aktów przemocy.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
 
1. Gubernator stanu Oaxaca
Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca, Puerto Angel, Km. 9.5
Santa Maria Coyotopec, C.P. 71254, Oaxaca, Oaxaca, MEXICO
Fax:  +52 951 511 6879 (jeśli ktoś się zgłosi, poproś “tono de fax, por favor”)
Forma grzecznościowa: Se-or Gobernador/ Szanowny Panie Gubernatorze
 
2. Prokurator Generalny stanu Oaxaca
Lic. Patricia Villanueva Abraján
Procuradora del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverria s/n, La Experimental
San Antonio de la Cal, C.P. 71236, Oaxaca, Oaxaca, MEXICO
Fax: +52 951 511 5519
Forma grzecznościowa: Estimada Procuradora/ Szanowna Pani Prokurator

Tematy